دکتر آذرخش مکری به عنوان پژوهشگر و فعال حوزه سلامت در موضوع اعتیاد مدال UHC را از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجلاس کشورهای عضو منطقه مدیترانه شرقی دریافت کرد

دکتر آذرخش مکری به عنوان پژوهشگر و فعال حوزه سلامت در موضوع اعتیاد مدال UHC را از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجلاس کشورهای عضو منطقه مدیترانه شرقی دریافت کرد

اجلاس سالیانه کشورهای عضو منطقه مدیترانه شرقی یکی از مهم‌ترین رویدادهای منطقه ای در راستای تصمیم سازی و تنظیم سیاست های سلامت منطقه است که تهران میزبانی آن را برعهده گرفته است.

 

با توجه به حضور وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی در کشور ایران، مدال UHC (Universal of health coverage)  از سوی سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به 5 نفر از فعالان کشور ایران در حوزه سلامت اهدا گردید.

دکتر آذرخش مکری، معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد به عنوان پژوهشگر و فعال حوزه سلامت در موضوع اعتیاد یکی از دریافت کنندگان این مدال بود.

لازم به ذکر است این مدال توسط سازمان جهانی بهداشت با حضور وزرای بهداشت، ورزش و جوانان و دکتر المنظری مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت و وزرای بهداشت کشورهای مدیترانه شرقی اهدا گردید.

اجلاس وزرای بهداشت کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، همه ساله در ماه اکتبر در یکی از کشورهای منطقه عضو منطقه مدیترانه شرقی یا دفتر مرکزی منطقه‌ای در قاهره تشکیل می‌شود.

امسال این اجلاس از ۲۲ تا ۲۵ مهرماه سال جاری مطابق با ۱۴ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی در تهران برگزار می‌شود و می‌توان از آن به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین گردهمایی بهداشتی در منطقه مدیترانه شرقی نام برد.

جمهوری اسلامی ایران برای چهارمین بار میزبان این اجلاس مهم منطقه‌ای است و نشست شصت و ششم با حضور وزرای ۲۲ کشور برگزار و شامل سه بخش پیش اجلاس، بخش تخصصی اجلاس و نشست‌های جانبی بود.

دکتر المنظری مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در اجلاس ۶۶ وزرای بهداشت کشورهای مدیترانه شرقی گفت: تحقیقاتی که در چندین سال گذشته انجام شده، نشان می‌دهد، اقدامات در زمینه سلامت در ایران با کیفیت خوبی پیش می‌رود، البته هر کاری هزینه‌ای دارد و ترجیح ما این است که از تجربه ایران استفاده کنیم، زیرا ایران می‌تواند در حوزه سلامت اقدامات بهتری نیز انجام دهد.

 

کلمات کلیدی