• 14:10
  • |
  • پنجشنبه 13 فروردین 1394
  • |
  • mail
  • |
  • map
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE بازديد قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بازدید گروهی از وزارت بهداشت افغانستان بازدید معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت سخنرانی و کارگاه پروفسور Tae-yon Hwang بازدید دکتر مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بازدید وزیر امورخارجه نروژ از مرکز اینکاس
img_yw_news
سه شنبه 1393 اسفند 26

برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه ی تحريک مغناطيسی فراجمجمه ای

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه 1393 دی 9

برگزاری کارگاه تربيت مدرس برای درمان اعتياد کشور افغانستان توسط مرکز ملی مطالعات اعتياد

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه 1393 دی 9

هشتمين دوره کارگاه آموزشی تحريک الکتريکی مغز tDCS

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه 1393 آذر 30

حضور اساتيد دانشگاه کاليفرنيا، سانفرانسيسکو (UCSF) در مرکز ملی مطالعات اعتياد

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه 1393 آبان 12

ابراز تمايل وزير امور خارجه نروژ به حمايت کشورش از فعاليت های درمانی مرکز ملی مطالعات اعتياد

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه 1393 آبان 12

معاون کل و قائم مقام رئيس سازمان دارو و تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت ترکيه پژوهش های مرکز ملی مطالعات اعتياد را ارزشمند خواند

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه 1393 مهر 29

تاکيد دکتر رحيمی موقر بر جذب زنان دچار اختلالات مصرف مواد برای استفاده از خدمات درمانی

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه 1393 مهر 22

برگزاری کارگاه دو روزه tDSC - TMS توسط پروفسور نيچه در مرکز اينکاس

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه 1393 مهر 22

برگزاری هم انديشی يک روزه با حضور پرفسور نيچه در مرکز اينکاس

ادامه...

منوی اصلی پایگاه

ورود اعضاء