مرکز ملی مطالعات اعتیاد

آزمایشگاه عصبی - شناختی

Slide thumbnail

مرکز ملی مطالعات اعتیاد

34
مقاله
48
کتاب
15
استنادات
25
شاخص
35
راهنمای بالینی

آخرین اخبار

بازدید رییس شاخه پژوهش و آمار دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد، از مرکز ملی مطالعات اعتیاد

بازدید رییس شاخه پژوهش و آمار دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد، از مرکز ملی مطالعات اعتیاد

آنجلا مه رییس شاخه پژوهش و آمار دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد با ابراز شگفتی از مشاهده یک مرکز چند دسیپلینی در زمینه اعتیاد همکاری تنگاتنک بین مرکز ملی مطالعات اعتیاد و دفتر مقابله با مواد و جرم ملل متحد تاکید کرد.

ادامه مطلب
مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران همکار سازمان بهداشت جهانی شد

مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران همکار سازمان بهداشت جهانی شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مرکز ملی مطالعات اعتیاد علاوه بر تحقیق در حوزه اعتیاد در بخش علوم پایه و بالینی، برنامه‌های آموزشی و درمانی بسیار مناسبی دارد و توانسته در منطقه به عنوان مرکزی پیشرو مطرح شود

ادامه مطلب
مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران همکار سازمان بهداشت جهانی شد

مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران همکار سازمان بهداشت جهانی شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مرکز ملی مطالعات اعتیاد علاوه بر تحقیق در حوزه اعتیاد در بخش علوم پایه و بالینی، برنامه‌های آموزشی و درمانی بسیار مناسبی دارد و توانسته در منطقه به عنوان مرکزی پیشرو مطرح شود

ادامه مطلب

مرکز همکاری با WHO

دانش بشری در خصوص علوم مختلف بيولوژيک، روانی، رفتاری و اجتماعی مرتبط با سوءمصرف مواد و اعتياد پيشرفت قابل توجهی در دهه های اخير داشته است. اکنون روشهای جديد پيشگيری، درمان و کاهش آسيب شناخته شده اند ولی با توجه به اينکه هنوز سؤالات، ابهامات و تناقض های بيشماری در خصوص ريشه های مختلف اعتياد و راه های مناسب پيشگيری ودرمان آن وجود دارد، تحقيقات علمی بسياری در جهان برای بهبود روش های درمان و پيشگيری از ...

قطب آموزشی

دانش بشری در خصوص علوم مختلف بيولوژيک، روانی، رفتاری و اجتماعی مرتبط با سوءمصرف مواد و اعتياد پيشرفت قابل توجهی در دهه های اخير داشته است. اکنون روشهای جديد پيشگيری، درمان و کاهش آسيب شناخته شده اند ولی با توجه به اينکه هنوز سؤالات، ابهامات و تناقض های بيشماری در خصوص ريشه های مختلف اعتياد و راه های مناسب پيشگيری ودرمان آن وجود دارد، تحقيقات علمی بسياری در جهان برای بهبود روش های درمان و پيشگيری از ...

تست عنوان 2

خلاصه خبر :

مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران همکار سازمان بهداشت جهانی شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مرکز ملی مطالعات اعتیاد علاوه بر تحقیق در حوزه اعتیاد در بخش علوم پایه و بالینی، برنامه‌های آموزشی و درمانی بسیار مناسبی دارد و توانسته در منطقه به عنوان مرکزی پیشرو مطرح شود

مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران همکار سازمان بهداشت جهانی شد/ تحقیق بر اعتیاد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مرکز ملی مطالعات اعتیاد علاوه بر تحقیق در حوزه اعتیاد در بخش علوم پایه و بالینی، برنامه‌های آموزشی و درمانی بسیار مناسبی دارد و توانسته در منطقه به عنوان مرکزی پیشرو مطرح شود.

مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران همکار WHO شد

دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حاشیه این مراسم با اشاره به شروع همکاری مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: در ابتدای سال جاری، سازمان جهانی بهداشت این مرکز را به صورت رسمی به عنوان مرکز همکار پذیرفت.

اعضای مرکز

دکتر آفرین رحیمی موقر

دکتر آفرین رحیمی موقر

رئیس مرکز
استاد روانپزشکی
دکتر محمدرضا زرین دست

دکتر محمدرضا زرین دست

معاون پژوهشی
استاد فارماکولوژی
دکتر آذرخش مکری

دکتر آذرخش مکری

معاون آموزش
دانشیار روانپزشکی
دکتر بهرنگ شادلو

دکتر بهرنگ شادلو

مدیر قطب آموزش
استادیار روانپزشکی