• 19:41
  • |
  • چهارشنبه 4 آذر 1394
  • |
  • mail
  • |
  • map
AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE بازديد قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بازدید گروهی از وزارت بهداشت افغانستان بازدید معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت سخنرانی و کارگاه پروفسور Tae-yon Hwang بازدید دکتر مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بازدید وزیر امورخارجه نروژ از مرکز اینکاس بازدید وزیر مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی افغانستان
img_yw_news
چهارشنبه 1394 آبان 27

کارگاه سرنگ و سوزن با حضور شرکت کنندگانی از کشور افغانستان، پاکستان و ايران

ادامه...

img_yw_news
شنبه 1394 آبان 16

سمينار هفتگیادامه...

img_yw_news
شنبه 1394 آبان 16

گروه اعتيادهای رفتاری در مرکز راه اندازی شد

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه 1394 آبان 4

گزارش بازديد وزير مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی افغانستان از مرکز ملی مطالعات اعتياد


ادامه...

img_yw_news
شنبه 1394 مهر 25

سمينار هفتگی

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه 1394 مهر 15

سمينار هفتگی

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه 1394 مهر 6

هشتمين کارگاه تربيت درمانگر چاقی (مدل عصبی-شناختی)

ادامه...

img_yw_news
شنبه 1394 شهریور 28

سمينار هفتگی

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه 1394 شهریور 18

سمينار هفتگی

ادامه...

منوی اصلی پایگاه

ورود اعضاء