• 21:45
 • |
 • یکشنبه 31 فروردین 1393
 • |
 • mail
 • |
 • map
<a href="http://incas.tums.ac.ir/find.php?item=1.61.114.fa">  برگزاری کارگاه 109 MMT ويژه پزشکان / بهمن 1392<br>   </a> <a href="page.php?slct_pg_id=145&sid=1&slc_lang=fa">انتشارات رايگان مرکز جهت استفاده عموم</a> <a href="find.php?item=1.61.104.fa">حضور فعال مرکز در جشنواره آموزش سلامت زنان</a> <p><a href="page.php?slct_pg_id=121&sid=1&slc_lang=fa">کارگاه MMT</a></font></p> <p><a href="page.php?slct_pg_id=121&sid=1&slc_lang=fa">کارگاه MMT</a></font></p> <p><a href="page.php?slct_pg_id=146&sid=1&slc_lang=fa">کارگاه مقدماتی روانشناسان</a></p> <p><a href="page.php?slct_pg_id=146&sid=1&slc_lang=fa">کارگاه مقدماتی روانشناسان</a></p> <p><a href="page.php?slct_pg_id=121&sid=1&slc_lang=fa">کارگاه MMT</a></font></p> <p><a href="page.php?slct_pg_id=121&sid=1&slc_lang=fa">کارگاه MMT</a></font></p> <p><a href="page.php?slct_pg_id=121&sid=1&slc_lang=fa">کارگاه MMT</a></font></p> <p><a href="page.php?slct_pg_id=122&sid=1&slc_lang=fa">گروه مينی دوبلين در اینکاس</a></p> <p><a href="page.php?slct_pg_id=122&sid=1&slc_lang=fa">گروه مينی دوبلين در اینکاس</a></p> <p><a href="page.php?slct_pg_id=122&sid=1&slc_lang=fa">گروه مينی دوبلين در اینکاس</a></p> <p><a href="page.php?slct_pg_id=121&sid=1&slc_lang=fa">کارگاه MMT</a></font></p> <p><a href="page.php?slct_pg_id=121&sid=1&slc_lang=fa">کارگاه MMT</a></font></p> <p><a href="page.php?slct_pg_id=122&sid=1&slc_lang=fa">گروه مينی دوبلين در اینکاس</a></p> <p><a href="page.php?slct_pg_id=122&sid=1&slc_lang=fa">گروه مينی دوبلين در اینکاس</a></p> <p><a href="page.php?slct_pg_id=120&sid=1&slc_lang=fa">مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران</a></p> <a href="http://incas.tums.ac.ir/find.php?item=1.61.119.fa">برگزاری کارگاه بومی سازی راهنماهای بالينی توسط اينکاس</a> <a href="http://incas.tums.ac.ir/find.php?item=1.61.117.fa"> انتشار و تهيه لوح های فشرده آموزشی آقای دکتر آذرخش مکری<br>  </a> <a href="http://incas.tums.ac.ir/find.php?item=1.61.108.fa"> اطلاعيه مهم ثبت نام در کارگاههای روانشناسان و پزشکان<br> </a>
img_yw_news
چهارشنبه 1392 اسفند 14

برگزاری کارگاه بومی سازی راهنماهای بالينی

در راستای ... ادامه...

img_yw_news
سه شنبه 1392 اسفند 13

برگزاری سمينار در مرکز ملی مطالعات

سمينار مربوطه .... ادامه...

img_yw_news
شنبه 1392 بهمن 5

انتشار و تهيه لوح های فشرده آموزشی آقای دکتر آذرخش مکری

لوح های فشرده ... ادامه...

img_yw_news
شنبه 1392 دی 28

دستورالعمل برنامه کارآموزی پژوهش دانشگاه

به شرح زير ميباشد ادامه...

img_yw_news
شنبه 1392 دی 14

برگزاری کارگاه 109 ويژه پزشکان / MMT / بهمن 92

اين کارگاه در روزهای ... ادامه...

img_yw_news
شنبه 1392 آذر 30

انتصاب دکتر آفرين رحيمی موقر به عنوان رييس مرکز + تصاوير

انتصاب دکتر آفرين رحيمی موقر ادامه...

img_yw_news
دوشنبه 1392 آذر 11

اطلاعيه مهم ثبت نام کارگاهها

به اطلاع ميرساند ... ادامه...

img_yw_news
شنبه 1392 آبان 11

حضور فعال مرکز در جشنواره آموزش سلامت زنان

جشنواره سلامت زنان با شعار ...

ادامه...

img_yw_news
شنبه 1392 آبان 11

برگزاری کارگاه ارزيابی سلامت جنسی

اين کارگاه به مدت سه روز از تاريخ ...

ادامه...

منوی اصلی پایگاه

ورود اعضاء