اخبار

لیست اخبار صفحه :0
شواهد تفصیلی سرطان‌زایی تریاک منتشر شد

شواهد تفصیلی سرطان‌زایی تریاک منتشر شد

دکتر رضا ملک زاده، دکتر آفرین رحیمی موقر، دکتر اکرم پورشمس، و دکتر نرگس خانجانی از ایران در کارگروه بررسی شواهد مربوط به سرطان زایی تریاک مشارکت داشتند.

کاهش معنادار شیوع عفونت هپاتیت B در بین افراد با مصرف تزریقی مواد غیرقانونی در ایران

کاهش معنادار شیوع عفونت هپاتیت B در بین افراد با مصرف تزریقی مواد غیرقانونی در ایران

سازمان بهداشت جهانی، افراد با مصرف مواد غیرقانونی را از جمله جمعیت‌های اصلی پرخطر برای عفونت هپاتیت B، به شمار می‌آورد و گسترش برنامه‌های کاهش آسیب را از استراتژی‌های عمده کنترل و کاهش هپاتیت B در کنار واکسیناسیون معرفی می‌کند.

برگزاری اولین کارگاه آنلاین تخصصی درمان اعتیاد رفتاری در سال 1400 در مرکز ملی مطالعات اعتیاد

برگزاری اولین کارگاه آنلاین تخصصی درمان اعتیاد رفتاری در سال 1400 در مرکز ملی مطالعات اعتیاد

این کارگاه با تاکید بر اعتیاد به بازی‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی توسط گروه اعتیادهای رفتاری مرکز ملی مطالعات اعتیاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ویژه پزشکان، روانشناسان و مشاوران برگزار می‌گردد.

برای اولین بار در کشور مطالعه بالینی یکی از جدیدترین داروهای درمان اعتیاد

برای اولین بار در کشور مطالعه بالینی یکی از جدیدترین داروهای درمان اعتیاد

مطالعه بالینی مقایسه کارآیی نالترکسون تزریقی پیوسته‌رهش (XR-NTX) (اِگزوپیو) با نالترکسون خوراکی در درمان افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی (تریاک، شیره و هروئین) برای اولین بار در کشور در سال جاری آغاز خواهد شد.