اخبار

برگزاری دومین کارگاه تخصصی درمان اعتیاد رفتاری در مرکز ملی مطالعات اعتیاد

برگزاری دومین کارگاه تخصصی درمان اعتیاد رفتاری در مرکز ملی مطالعات اعتیاد

اولین کارگاه مجازی آنلاین (با تاکید بر اعتیاد به بازی‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی) توسط گروه اعتیادهای رفتاری مرکز ملی مطالعات اعتیاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران برای روانشناسان و پزشکان برگزار می‌گردد.