اخبار

*کاهش شیوع HIV در بین معتادان تزریقی در ایران*

*کاهش شیوع HIV در بین معتادان تزریقی در ایران*

محققان با متاآنالیز مقالات بسیاری که در زمینه شیوع HIV در بین معتادان تزریقی انجام شده بود به این نتیجه رسیده‌اند که از اواسط دهه 80 شمسی شیوع HIV در بین معتادان تزریقی در ایران رو به کاهش بوده است.

مرکز ملی مطالعات اعتیاد راهنمای کوتاه پیشگیری و درمان اعتیاد و آسیب‌های بازی‌های دیجیتالی و قمار برای خانواده‌ها در زمان شیوع کووید-19 را منتشر کرد

مرکز ملی مطالعات اعتیاد راهنمای کوتاه پیشگیری و درمان اعتیاد و آسیب‌های بازی‌های دیجیتالی و قمار برای خانواده‌ها در زمان شیوع کووید-19 را منتشر کرد

این راهنما برای استفاده مسئولین، برنامه ریزان، متخصصین، و درمانگران حوزه اعتیاد، در مورد ‏مشکلات سلامتی ناشی از مصرف مواد، در این دوره همه گیری تهیه و منتشر شده ‏است.‏

نشست مشورتی با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی کشور و انجمن های صنفی اعتیاد برگزار شد

نشست مشورتی با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی کشور و انجمن های صنفی اعتیاد برگزار شد

از مهمترین اهداف این نشست گرد آوری مدیران تصمیم ساز، صاحب نظران و متخصصین در حوزه درمان اعتیاد در جهت همفکری و بررسی راهکارهای تقویت مراکز درمان نگهارنده اعتیاد بود.