برگزاری سمینار دو روزه تازه‌های درمان داروئی و غیر داروئی اعتیاد

برگزاری سمینار دو روزه تازه‌های درمان داروئی و غیر داروئی اعتیاد

این برنامه دارای امتیاز بازآموزی برای پزشکان و روان شناسان است.

 مرکز ملی مطالعات اعتیاد با همکاری شبکه بهداشت شهر ری سمینار دو روزه تازه‌های درمان داروئی و غیر داروئی اعتیاد را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 2 و 3 بهمن ماه برگزار می‌کند.

این برنامه دارای امتیاز بازآموزی برای پزشکان و روان‌شناسان است.

جهت ثبت نام و اطلاع از جزئیات برنامه با شناسه 149569 به سامانه آموزش مداوم به آدرس www.ircme.ir مراجعه نمایید.

محل برگزاری سمینار، فرهنگسرای ولای شهر ری است.

کلمات کلیدی