تصویب و تامین مالی پروژه مشترک بین مرکز ملی مطالعات اعتیاد با انستیتو اعتیاد و سلامت سوئیس توسط Swiss National Science Foundation

تصویب و تامین مالی پروژه مشترک بین مرکز ملی مطالعات اعتیاد با انستیتو اعتیاد و سلامت سوئیس توسط Swiss National Science Foundation

پروژه مشترک بین مرکز ملی مطالعات اعیتاد با انستیتو اعتیاد و سلامت سوئیس

پروژه مشترک بین مرکز ملی مطالعات اعتیاد با انستیتو اعتیاد و سلامت سوئیس با عنوان طرح مداخله تلفن هوشمند در اعتیاد به مواد مخدر در ایران تصویب شد.

پروژه مشترک بین مرکز ملی مطالعات اعتیاد با انستیتو اعتیاد و سلامت سوئیس توسط  Swiss National Science Foundation تصویب و تامین مالی شد.

عنوان این طرح مداخله تلفن هوشمند در اعتیاد به مواد مخدر در ایران است.

هدف از این مطالعه بررسی اثر بخشی تلفن‌های هوشمند با رویکرد مبتنی بر تقویت که به تازگی توسعه یافته و از نظر فرهنگی و جنسیتی سازگار یافته در بیماران تحت درمان دارویی اپیوئید است.

https://www.isgf.uzh.ch/de/projects/addiction/illegal-drugs/prompt.html

 

مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *