برگزاری جلسه شناخت و اعتیاد در مرکز ملی مطالعات اعتیاد

برگزاری جلسه شناخت و اعتیاد در مرکز ملی مطالعات اعتیاد

یافت شاخص‌های آزمایشگاهی شناختی‌-‌زیستی (بایو‌مارکر) برای ارزیابی کمی در پیشگیری و درمان اعتیاد به یک تلاش جهانی تبدیل شده است.

یافت شاخص‌های آزمایشگاهی شناختی‌-‌زیستی (بایو‌مارکر) برای ارزیابی کمی در پیشگیری و درمان اعتیاد به یک تلاش جهانی تبدیل شده است.

به نظر می‌رسد با توجه به امکانات موجود در ایران و حضور نیروهای متخصص و بسیاری از ابزارهای مورد نیاز مانند نقشه‌برداری مغزی رسیدن به موفقیت‌های بسیار ارزشمند در این تلاش جهانی مقدور خواهد بود.

مرکز ملی مطالعات اعتیاد در ادامه هم‌اندیشی‌های ستاد علوم و فناوری‌های شناختی، معاونت علوم و فناوری ریاست جمهوری در حوزه اعتیاد، جلسه‌ای هدفمند برای هم آواسازی و هم‌افزایی گروه‌های پژوهشی داخلی در این مسیر در تاریخ 30 آذر ماه از ساعت 13 الی 16 به میزبانی دکتر حامد اختیاری، سرپرست آزمایشگاه عصبی‌- ‌شناختی مرکز، برگزار کرد.

موارد ذیل محورهای اصلی این هم‌اندیشی بود:

1.       فرصت‌های طلایی پیش رو برای شناسایی بایومارکر‌های مغزی در اعتیاد

2.       گفتمان مشترک بین نمونه‌های انسانی و حیوانی (cross-species) در فضای بایومارکر‌های اعتیاد

3.       بایومارکر‌ها برای تشخیص، طراحی درمان، انتخاب و پیش بینی خروجی‌های درمان و پایش اثر‌بخشی درمان

4.       همکاری ملی در شناسایی و به کار‌گیری بایومارکر‌ها در پیشگیری و درمان اعتیاد

5.       تربیت نیروی انسانی جوان، کارآمد و نسل بعدی پژوهشگران در فضای بایومارکر اعتیاد

در همین راستا، سخنرانی‌هایی با عناوین اهمیت بایومارکرها و مطالعات بین رشته‌ای در این حوزه (دکتر حامد اختیاری)، بایومارکر‌های مولکولی (دکتر آمنه رضایوف)، بایومارکر‌های بین گونه‌ای (دکتر حق‌پرست)، بایومارکر در فضای تحریک‌کننده‌های مغزی (دکتر مسعود نصرت‌آبادی)، توان‌بخشی شناختی مبتنی بر بایومارکرها (دکتر تارا رضاپور) صورت گرفت.

همچنین پیشنهادات موثری برای پیشرفت همکاری‌های بین رشته‌ای در حوزه شناخت و اعتیاد از طرف دکتر مجید نیلی، دکتر علیرضا نوروزی،  آقای پیمان حسنی ابهریان، مهندس حسین دژاکام، دکتر عباس نصیرایی مقدم مطرح گردید.

در پایان دکتر رحیمی موقر ضمن جمع بندی، آمادگی کامل مرکز را برای همکاری در این حوزه اعلام کردند.

کلمات کلیدی