بازدید گروهی از مسئولان بهداشتی و دادگستری کشور آذربایجان از مرکز ملی مطالعات اعتیاد

بازدید گروهی از مسئولان بهداشتی و دادگستری کشور آذربایجان از مرکز ملی مطالعات اعتیاد

موضوع اعتیاد در دو کشور بحث و تبادل نظر شد و همکاری های آتی مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر یاشار اروج اف، رئیس بخش اجرایی ایدز و کنترل برنامه مالاریای وزارت بهداشت، دکتر زیا داداش اف رئیس بخش زندان های وزارت دادگستری و گروهی از مسئولان بهداشتی کشور آذربایجان  روز یکشنبه 20 آبان 97 از مرکز ملی مطالعات اعتیاد بازدید کردند.

دکتر قدوسی رئیس اداره پیشگیری و کاهش آسیب مصرف مواد وزارت بهداشت میهمانان را همراهی کرد.

دکتر شادلو مدیر قطب آموزشی منطقه ای مرکز ابتدا در گزارش کاملی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران را معرفی و سپس به همراه میهمانان از فعالیت های مرکز بازدید کرد.

در ادامه موضوع اعتیاد در دو کشور بحث و تبادل نظر شد و همکاری های آتی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مرکز ملی مطالعات اعتیاد علاوه بر تحقیق در حوزه اعتیاد در بخش علوم پایه و بالینی، برنامه‌های آموزشی و درمانی بسیار مناسبی دارد و توانسته در منطقه به عنوان مرکزی پیشرو مطرح شود.

کلمات کلیدی