بازدید سفیر سوئیس در تهران از مرکز ملی مطالعات اعتیاد؛ قطب آموزش منطقه‌ای (خاورمیانه و آسیای مرکزی)

بازدید سفیر سوئیس در تهران از مرکز ملی مطالعات اعتیاد؛ قطب آموزش منطقه‌ای (خاورمیانه و آسیای مرکزی)

سفیر سویئس در تهران Markus Leitner و دکتر Chantal Delli مشاور او برای هماهنگی و شروع پروژه‌های مشترک از مرکز ملی مطالعات اعتیاد، قطب علمی، پژوهشی اعتیاد منطقه در حوزه اعتیاد بازدید کردند.

پس از بازدید روز یکشنبه 17 شهریور 98، دکتر آفرین رحیمی موقر، رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد ابراز کردند: با توجه به برنامه مشترک ایران و سویس برای تقویت  همکاری‌های علمی بین دو کشور، امروز این مرکز میزبان سفیر سوئیس در تهران بود.

وی با اشاره به همکاری‌های قبلی ایران با دانشگاه‌های معتبر کشور سوئیس، افزود: این بازدید کمک شایانی خواهد کرد تا در آینده نیز شاهد افزایش همکاری‌ها و حمایت‌ کشور سویس از پروژه های مشترک باشیم.

دکتر رحیمی موقر یادآور شد: در این نشست دوستانه در خصوص برخی از پروژه‌های مشترک بین دو کشور در زمینه‌های ارائه خدمات جامع درمانی در مراکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد شامل ارائه خدمات جامع بهداشتی، پزشکی، اعتیاد و خدمات اجتماعی و طراحی استانداردهای درمان اعتیاد و شاخص‌های ارزشیابی خدمات درمانی اعتیاد و نظارت بر وضعیت اعتیاد که دو کشور تجربه‌های خوبی در این موارد دارند بحث و تبادل‌نظر شد.

رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد، خاطرنشان کرد: گروه اعتیاد رفتاری در دانشگاه ژنو و گروه روانشناسی در دانشگاه بازل فعالیت‌های خوبی انجام‌ شده است که در خصوص امکان افزایش همکاری‌ها بین دو کشور در این زمینه‌ها بحث شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه، تأکید کرد: در این بازدید، سفیر کشور سوئیس در تهران با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مرکز ملی مطالعات اعتیاد به عنوان یک مرکز با کارکرد ملی و دارای نگرش و امکانات چند جانبه آشنا شد و از اینکه فعالیت و مداخلات مختلف متعهد و به صورت منسجم پیش می‌رود ابراز خرسندی کرد. 

دکتر رحیمی موقر تصریح کرد: ان شاءالله در آینده نزدیک تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت بهداشت ایران و وزارت بهداشت سوئیس که در آن فعالیت‌های مرتبط با سلامت روان و اعتیاد نیز پیش‌بینی شده است عملیاتی شود و هر دو کشور از ارتقای همکاری‌های بین نهادهای علمی سود ببرند.

توضیح اینکه Markus Leitner و دکتر Chantal Delli مشاور او، به همراه دکتر آفرین رحیمی موقر، دکتر آذرخش مکری، دکتر محمدرضا زرین‌دست، دکتر علیرضا نوروزی، دکتر نسیم وثوقی رئیس، معاون آموزشی، معاون پژوهشی، مسئول درمانگاه‌های مرکز ملی مطالعات اعتیاد از کلینیک تنتور، آزمایشگاه سم‌شناسی، آزمایشگاه علوم رفتاری، آزمایشگاه ژنتیک، دپارتمان اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی، آزمایشگاه‌های عصبی- شناختی و... بازدید جامعی داشتند و در خصوص چشم‌انداز (برنامه استراتژیک)، دستاوردها و افتخارات مرکز ملی مطالعات اعتیاد و وضعیت کنونی کشور و اروپا در زمینه اعتیاد تبادل‌نظر شد.

کلمات کلیدی