بازدید رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام از مرکز ملی مطالعات اعتیاد

بازدید رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام از مرکز ملی مطالعات اعتیاد

دکتر علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی تهران از مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران بازدید کردند و با امکانات، زیرساخت ها و برنامه‌های مرکز در گذشته، حال و آینده آشنا شدند.

در این بازدید که روز دوشنبه اول آبان 96 با همراهی قاضی خزائی، دادسرای انقلاب اسلامی تهران و قاضی براعه، قاضی مواد مخدر از دادسرای انقلاب اسلامی تهران انجام شد، دکتر احمد حاجبی مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت نیز حضور داشت.
در ابتدا دکتر آفرین رحیمی موقر، رئیس مرکز در رابطه با مرکز ملی مطالعات اعتیاد، پژوهش‌های انجام‌شده در این مرکز در گذشته و برنامه‌های جاری و آتی پژوهشی، آموزشی و اجرایی این مرکز و وضعیت اعتیاد در کشور برای مهمانان توضیحاتی ارائه کرد.
سپس میهمانان از قسمت‌های مختلف مرکز شامل دپارتمان بالینی آن ازجمله کلینیک تنتور اپیوم، کلینیک متادون، کلینیک بوپرنورفین، کلینیک الکل، خدمات سلامت جنسی، خدمات روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری درمانگاه آشنا شدند که در این خصوص، دکتر آذرخش مکری، هیئت‌علمی و معاون آموزشی مرکز در رابطه با خدمات درمانی ارائه شده در مرکز و همچنین دوره‌های آموزشی ارائه‌شده توسط مرکز برای روانشناسان و پزشکان شاغل در حوزه اعتیاد را برای بازدیدکنندگان تشریح نمودند که با بازدید شرکت‌کنندگان از یکی از این دوره‌های در حال اجرا همراه بود.
دکتر بهرنگ شادلو، هیئت‌علمی و رئیس قطب آموزش منطقه‌ای مرکز در رابطه با همکارهای بین‌المللی مرکز ملی مطالعات اعتیاد توضیحاتی برای بازدیدکنندگان ارائه کرد.
بازدیدکنندگان از آزمایشگاه عصبی شناختی مرکز و کارگاه آموزشی در حال برگزاری در این آزمایشگاه در خصوص TDCS دیدن کرده و دکتر حامد اختیاری مدیر این آزمایشگاه در رابطه با پروژه‌های پژوهشی اجرا شده و در دست اجرای این آزمایشگاه توضیحات داد.
میهمانان پس‌ازآن از بخش‌های اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی، آزمایشگاه‌های سم‌شناسی، ژنتیک، رفتاری و مطالعات حیوانی مرکز بازدید کردند.
دکتر علی هاشمی، دکتر احمد حاجبی، قاضی خزائی و قاضی براعه درنهایت با شرکت در جلسه مشترکی با اعضای مرکز، امکانات و زیرساخت‌های مرکز را برای اجرای آزمایشی طرح دادگاه درمان‌مدار که قرار است با همکاری مرکز ملی مطالعات اعتیاد و دادسرای انقلاب اسلامی تهران اجرا شود و مشکلات پیش روی این طرح را بررسی کردند.
در این رابطه دکتر آفرین رحیمی موقر، دکتر احمد حاجبی، دکتر آذرخش مکری، دکتر بهرنگ شادلو، دکتر علیرضا نوروزی و دکتر امین افشار توضیحاتی ارائه کردند.
 دکتر علی هاشمی با ارائه خلاصه‌ای از نقاط قوت و ضعف سیاست‌های دهه‌های گذشته در زمینه اعتیاد، ضمن موفق دانستن طرح دادگاه درمان‌مدار در کشورهای دیگر جهان، نظیر استرالیا، اجرای آزمایشی این طرح را با توجه به قوانین فعلی کشور ممکن دانست و بر لزوم بومی‌سازی آن تأکید کرد.
سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی تهران، ضمن ارائه تحلیل خود از مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، از طرح دادگاه درمان‌مدار و مرکز ملی مطالعات اعتیاد برای اجرای این طرح، استقبال کرده، بر اجرای آن در چارچوب قوانین فعلی مبارزه با مواد مخدر کشور تأکید و برای همکاری دادسرای انقلاب اسلامی تهران با این طرح اعلام آمادگی کرد.
قاضی مواد مخدر دادسرای انقلاب اسلامی تهران نیز ضمن ابراز علاقه برای همکاری با طرح دادگاه درمان‌مدار راهکارهایی برای پیشبرد طرح و همکاری دادسرای انقلاب با این طرح مطرح کرد.

کلمات کلیدی