اولین کارگاه تخصصی درمان اعتیاد رفتاری (با تاکید بر اعتیاد به بازی‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی) برگزار شد

اولین کارگاه تخصصی درمان اعتیاد رفتاری (با تاکید بر اعتیاد به بازی‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی) برگزار شد

اولین دوره کارگاه آموزشی «آشنایی با مفاهیم و رویکردهای مداخله در اعتیاد رفتاری با تاکید بر بازی‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی» توسط گروه اعتیادهای رفتاری مرکز ملی مطالعات اعتیاد برگزار گردید.

اولین دوره کارگاه آموزشی «آشنایی با مفاهیم و رویکردهای مداخله در اعتیاد رفتاری با تاکید بر بازی‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی» توسط گروه اعتیادهای رفتاری مرکز ملی مطالعات اعتیاد برگزار گردید.

این کارگاه در برگیرنده معرفی مفاهیم، اختلالات همراه با زمینه‌های بیولوژیک و روانشناختی این گونه اعتیادها و همچنین معرفی آزمون‌ها و مصاحبه تشخیصی مربوط به آن و نهایتاً ارایه بسته درمانی شناختی رفتاری شامل 8 جلسه درمانی است و کتابچه‌هایی برای راهنمایی درمانگر و انجام فعالیت‌هایی در راستای درمان برای درمانجو می‌باشد.

این بسته درمانی، برای اولین بار در ایران توسط گروه اعتیادهای رفتاری این مرکز به مدیریت جناب آقای دکتر فرنام و اعضای گروه اعتیادهای رفتاری (دکتر آفرین رحیمی موقر، دکتر معصومه امین اسماعیلی، دکتر حسین رفیع‌منش، دکتر کامیار غنی، دکتر مرضیه حمزه‌زاده، دکتر مارال مردانه) تهیه و ارائه گردید.

دراین کارگاه علاوه بر آموزش مفاهیم تئوری، از روش‌های عملی جهت آموزش تکنیک‌های درمانی بهره برده شد.

مدرسان این کارگاه را دکتر آفرین رحیمی‌موقر، دکتر رابرت فرنام، دکتر بهرنگ شادلو، دکتر علیرضا نوروزی، آقای حمیدرضا طاهری نخست، دکتر کامیار غنی و دکتر مرضیه حمزه‌زاده تشکیل دادند.

هدف از تشکیل این دوره آموزشی تربیت درمانگران جهت رفع مشکلات موجود در حوزه اعتیاد به بازی‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی در اقشار جامعه می‌باشد.

مخاطبان این کارگاه را روانپزشکان، پزشکان، روانشناسان، مدیران و همچنین کارشناسان مسئول گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشگا‌ه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تشکیل دادند.

با برنامه ریزی‌های به عمل آمده قرار بر اینست تا این دوره‌های آموزشی به صورت مستمر ادامه داشته تا کلیه علاقمندان قادر به شرکت در آن باشند.

 

کلمات کلیدی