انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مرکز ملی مطالعات اعتیاد با سازمان بهزیستی کشور

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مرکز ملی مطالعات اعتیاد با سازمان بهزیستی کشور

دکتر آفرین رحیمی‌موقر، رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد با بهزاد وحیدنیا، مدیر کل دفتر مشاوره و امور روانشناختی به نمایندگی از سازمان بهزیستی کشور تفاهم نامه‌ای را امضاء کردند.

 دکتر آفرین رحیمی‌موقر، رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد با بهزاد وحیدنیا، مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی به نمایندگی از سازمان بهزیستی کشور تفاهم‌نامه‌ای را امضاء کردند.

این تفاهم‌­نامه در راستای اجرای ماده 80 قانون برنامه پنج ساله، ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مبنی بر «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و خدمت رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی» و با رعایت تمام ضوابط و مقررات قانونی مرتبط، منعقد شد.

موضوع تفاهم‌نامه «برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه پیشگیری و درمان روانشناختی انواع اعتیادهای رفتاری که در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط با سازمان بهزیستی کشور و مرکز ملی مطالعات اعتیاد» است.

مدت این تفاهم‌نامه از زمان شروع به مدت یکسال است و در صورت رضایت طرفین تفاهم‌نامه قابل تمدید خواهد بود.

کلمات کلیدی