مطالعات بالینی


اعضا و همکاران درمانگاهها

دکتر آذرخش مکری، روانپزشک و مدیر دپارتمان بالینی

دکتر بهرنگ شادلو، روانپزشک، مسئول فنی درمانگاه و عضو اصلی

دکتر علیرضا نوروزی، روانپزشک درمانگاه

دکتر عفت السادات مرقاتی خویی، سکسولوژیست

علیرضا بیات، کارشناس سلامت، همکار

دکتر محمد رضا حدادی، پزشک درمانگاه بوپرنورفین

دکتر علی محبی زنگنه، پزشک درمانگاه متادون

امیر آذربرا، روانشناس

مهری نوری، روانشناس

شهاب باحشمت، دستیار پژوهشی

محبوبه عباسی، مددکار

پروانه دودانگه، پرستار

چشم انداز و رسالت

مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران، با بهره‌مندی از اساتید مجرب و صاحب نظر همواره از پیشگامان و متولیان در امر پژوهش و سیاست گذاری در حوزه‌ی اعتیاد بوده است. درمانگاه این مرکز نیز با سابقه‌ی بیش از ده سال خدمت در درمان اختلالات مصرف مواد، نقش بارزی در ارتقای خدمات درمانی کشور ایفا نموده است. اولین کارآزمایی­های کشوری در استفاده از متادون، بوپرنورفین و تنتوراپیوم در این مرکز با همکاری دانشگاه­های سایر کشورها و انجمن علمی صورت گرفته است. دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های کشوری درمان اختلالات مصرف مواد، از جمله دستورالعمل درمان نگهدارنده با متادون، درمان نگهدارنده با بوپرنورفین، درمان با تنتور تریاک و راهنمای رواندرمانی ماتریکس برای درمان اختلال مصرف مواد محرک در طی کارآزمایی‌های بالینی صورت گرفته و توسط اساتید این مرکز تدوین و نگاشته شده است. علاوه بر این، راهنماهای سیستم ثبت و پایش درمان مراجعین و بسط سیستم‌های نرم افزاری از جمله دستاوردهای بالینی مرکز بوده است. افزون بر موارد فوق، این درمانگاه همواره در راه اندازی کارآزمایی‌های بالینی برای مداخلات جدید و به روز در درمان اختلالات مصرف مواد، پیشرو بوده است. راه اندازی درمانگاه درمان الکل، درمانگاه سلامت جنسی و درمانگاه تنتوراپیوم از جمله‌ی  اقدامات مرکز است. به طور کلی، رسالت درمانگاه مرکز علاوه بر ارائه خدمات با کیفیت برای بهبود سلامت و ارتقای کیفیت زندگی مراجعین، فراهم کردن زمینه پژوهشهای بالینی و آموزشهای تخصصی است.

اهداف

 • گسترش پوشش خدمات برای گروه­های خاص و در معرض خطر از طریق درمانگاه­های تخصصی، مانند درمانگاه سلامت جنسی و درمانگاه زنان
 • کارآزمایی بالینی برای درمان­های دارویی در درمان اختلالات مصرف مواد محرک و سایر مواد

·        پژوهش در زمینه اثر بخشی و امکان سنجی مداخلات روانی اجتماعی برای مراجعین به درمانگاه شامل انواع مدل­های روان درمانی فردی، گروه درمانی، آموزش خانواده و الگوهای مددکاری

حيطه های پژوهشی و برنامه های کليدی منتخب اجرا شده يا در حال اجرا

 • راه اندازي درمان سرپايي سم زدايي و بستري به كمك آگونيست متادون و بوپرنورفين و ارزيابي نتايج دراز مدت آن
 • کارآزمایی بالینی در مقایسه اثر بخشی درمان با بوپرنورفین در مقایسه با نالترکسون در درمان وابستگان به مواد افیونی
 • کارآزمایی چند مرکزی در باره اثر بخشی درمان نگهدارنده با متادون تحت نظر سازمان بهداشت جهانی
 • ارزيابي اثر بخشي درمان نگهدارنده با تنتور اپيوم در محل درمانگاه و سایر درمانگاه­های وابسته به مركز ملی مطالعات اعتياد
 • ارزشيابي برنامه درمان سرپائي فشرده با مدل ماتريكس براي بيماران با الگوی مصرف محرك ها
 • بررسی مقایسه اثر دو شکل دارویی درمان اعتیاد (قرص و شربت متادون) در مراکز درمانی ترک اعتیاد شهر تهران در سال 91 با استفاده از روش متقاطع کور شده
 • بررسی رابطه بین تیپ شناسی مصرف کنندگان مواد و تثبیت در درمان نگهدارنده متادون به شیوه خوراکی
 • بررسي تاثیر سرمایه اجتماعی بر بقای بیماران در درمان نگهدارنده در بیماران تحت درمان در درمانگاه مرکز ملی مطالعات اعتیاد
 • تعيين زير ساخت هاي شناختي دخيل در اعتياد در زنان معتاد به مواد اپيوئيدي مراجعه كننده برای درمان
 • ارزيابي تاثير الانزاپين بر كاهش ميزان عود وابستگي به ترياك در بيماران مراجعه كننده براي درمان
 • ارزیابی تاثیر توپیرامات برکاهش میزان عود وابستگی به مواد افیونی بعد از سم زدایی موفق در بیماران مراجعه کننده برای درمان
 • سایکومتری ابزار سنجش قدرت در ارتباطات جنسی بین زنان با سوء مصرف مواد و رفتارهای پر خطر در مراجعين به کلینیک هاي بیماری های رفتاری و مراکز گذری شهر تهران
 • کارآزمایی بالینی برای درمان‌های دارویی در درمان اختلالات مصرف مواد محرک از جمله استفاده از داروی آتوموکستین
 • بررسی صحت خوداظهاری مصرف مواد با استفاده از روش‌های عینی شناسایی و تشخیص مواد
 • بررسی الگوهای مختلف رواندرمانی شناختی- رفتاری در سوء مصرف مواد مخدر