اعتیاد رفتاری


اعتیاد رفتاری به اشکالی از اعتیاد اطلاق می گردد که ناشی از مصرف مواد  نمی باشد و در بر گیرنده رفتارهایی است که جهت کسب پاداش و لذت شروع شده و بعد ها شکل تکراری، آسیب زا و اجبارگونه به خود می گیرند. با عنایت به این تعریف و با هدف شناخت دقیق تر از این نوع اختلال و ارایه راهکار های مناسب جهت تشخیص و درمان در اقشار مختلف مردم، گروه اعتیادهای رفتاری وابسته به مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهریور ماه سال 1394 و همزمان با برگزاری نهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، اولین جلسه خود را با حضور اساتید و کارشناسان علاقمند به فعالیت در این حوزه و به دعوت دکتر آفرین رحیمی موقر تشکیل شد. این گروه تمام تلاش خود را می نماید تا به اهداف زیر دستیابی پیدا نماید:


  • کمک به توسعه و گسترش  تمامی برنامه های مرتبط با اعتیاد های رفتاری در سطح کشور
  • انجام پژوهش های مرتبط به منظور توليد اطلاعات بومی در زمینه همه گيری شناسی ،علامت شناسی ،شناسائی علل وعوامل مرتبط با اعتيادهای رفتاری ،ساخت و بومی سازی ابزارهای مناسب تشخیصی، انگیزشی و.. و مداخلات درمانی مناسب
  • طراحی بسته های مناسب پیشگیری و درمانی در زمینه اعتیاد های رفتاری


از تاریخ برگزاری اولین جلسه، تا کنون جلسات ماهیانه آن به طور منظم برگزار گردیده و دستاوردهای بسیار خوبی داشته است از کار های انجام شده تا حال حاضر:

1-     انجام پژوهش مشترک بین المللی با مشارکت  ........

2-     بررسی انگیزه ها و عوامل استفاده بیش از اندازه از بازی های آنلاین در بازیکنان ایرانی

3-     ساخت  ومناسب سازی ابزار های تشخیصی اعتیاد به بازی وشبکه های اجتماعی

4-     ساخت مناسب سازی ابزارهای مرتبط با انگیزه های بازی انلاین

5-     طراحی پروتکل استفاده سالم از دنیای مجازی

6-      طراحی پروتکل درمان اعتیاد به بازی و شبکه های اجتماعی

7-     چاپ مقالات در مجلات داخلی و بین المللی

8-     شرکت و ارائه سخنرانی در کنگره های داخلی و بین المللی

اعضای ثابت این گروه عبارتند از:

1- دکتر رابرت فرنام- رییس گروه

2- دکتر آفرین رحیمی موقر

3- دکتر معصومه امین اسماعیلی

4- دکتر بهرنگ شادلو

5- کامیار غنی

6- مارال مردانه جبه دار

7- حسین رفیع منش

8- مرضیه حمزه زاده

افرادی که با این گروه همکاری می نمایند، عبارتند از:

1- دکتر امیتیس توکلی

2- جمیله رحیمی

3- عرشیا سنگچولی

4- نادر چرخگرد

5- کبریا عدلی