کتب

 

1- مداخله شناختی رفتار ی مختصر در درمان اختلال مصرف مت آمفتامین= علیرضا نوروزی ؛ حمیدرضا طاهری نخست ؛ وحید شریعت، تهران: دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد ایران، 1394

2- پیمایش ملی سلامت روان(1389-1390)= آفرین رحیمی موقر؛ ونداد شریفی؛ عباس متولیان؛ معصومه امین اسماعیلی؛ احمد حاجبی؛ رضا رادگودرزی و دیگران. تهران: انتشارات مهرسا 1393.

3- شناسایی و ارجاع افراد در معرض خطر اچ آی وی= معصومه امین اسماعیلی؛ بهرنگ شادلو؛ آفرین رحیمی موقر، تهران:

4- همسر من (مهارت آموزی در تعاملات زناشویی و جنسی)= عفت السادات مرقاتی خوئی، تهران: انتشارات مهرسا،1393

5- راهنمای درمان سوء مصرف مواد محرک= آذرخش مکری، تهران: انتشارات سپیدبرگ، 1392.

6- کتابچه جلسات درمان سوء مصرف مواد محرک= آذرخش مکری، تهران: انتشارات سپیدبرگ، 1392.

7- آشنایی با درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین (راهنمای خانواده ها) = رابرت فرنام؛ علی فرهودیان؛ مهرداد احترامی؛ رامین رادفر؛ ستاره محسنی فر؛ آذرخش مکری و دیگران تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1392.

8- آشنایی با درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین(راهنمای روانشناسان)= مهرداد احترامی؛ رامین رادفر؛ ستاره محسنی فر؛ علیرضا نوروزی؛ حامد اختیاری؛ رابرت فرنام و دیگران تهران: انتشارات مهرسا، 1392.

9- موریانه پنهان (در چه شرايطی و چگونه بايد برای بیماران ایدز تست داد؟)= رامین رادفر؛ کتایون طایری، تهران: انتشارات مهرسا،1392.

10- راهنمای درمان نگهدارنده با متادون در وابستگان به مواد افیونی= آذرخش مکری؛ علیرضا نوروزی، تهران: انتشارات مهرسا، 1392.

11- آشنایی با درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین (راهنمای مراجعان)= ستاره محسنی فر؛ مهرداد احترامی؛ علیرضا نوروزی؛ رامین رادفر؛ حامد اختياری. تهران: انتشارات مهر و ماه، 1392

12- مشاوره وآزمایش اچ آی وی (کتاب مرجع برای مشاوران اچ آی وی)= بهرنگ شادلو؛ معصومه امین اسماعیلی؛ آفرین رحیمی موقر. تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران،1392.

13- مشاوره  و آزمایش اچ آی وی(کتاب مرجع پزشکان)= بهرنگ شادلو؛ معصومه امین اسماعیلی؛ آفرین رحیمی موقر . تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1392.

14- راهنمای رابطه جنسی ایمن= علیرضا نوروزی، تهران: انتشارات مکتب امام هادی، 1392

15- راهنمای کاهش آسیبهای ناشی از مصرف تزریقی مواد= علیرضا نوروزی. تهران: انتشارات مکتب امام هادی، 1392

16- سند جامع پیشگیری از اعتیاد تهران= آفرین رحیمی موقر؛ حميد صرامی؛ حسن رفیعی؛ معصومه امین اسماعیلی، ستاد مبارزه با مواد مخدر. 1397-1393

17- آشنایی با مواد اصلی اعتیاد آور در ایران (برای خانواده ها)= حامد اختیاری، تهران: انتشارات مهر و ماه، سال 1388