علوم پایه

 

اعضا و همکاران

دکتر محمدرضا زرین دست، فارماکولوژیست، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر دپارتمان

دکتر نسیم وثوقی، فارماکولوژیست، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو اصلی

دکتر نیما هادی عشر، دکترای سم شناسی، عضو اصلی

دکتر میترا سادات سادات شیرازی، دکترای علوم اعصاب، همکار

دکتر قربانگل اصحابی، دکترای فیزیولوژی، همکار

دکتر خسرو عبدی، دکترای داروسازی هسته ای، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشاور و همکار

دکتر منیر فکری، دکترای سم شناسی، مشاور و همکار

دکتر اردشیر اکبر آبادی، دامپزشک

چشم انداز

ساماندهی تشکیلات جامع و کامل جهت انجام مطالعات پایه مرتبط با سوء مصرف مواد که علاوه بر تولید علم پایه در این حیطه، می تواند زمینه ساز بهبود روش های پیش گیری و درمانی اعتیاد بوده و اطلاعات مورد نیاز محققين دیگر اين حیطه در داخل و خارج از کشور را فراهم نماید.

اهداف

 • انجام مطالعات بر روی الگوهای ژنتیکی ابتلا به اعتیاد در جمعیت ایرانی
 • کشف مکانیسم های دقیق ملکولی و ژنتیکی اعتیاد و راه های پیش گیری و درمان
 • یافتن مکانیسم های مسئول در انتقال ژن های تغییریافته دخیل در اعتیاد از نسلی به نسل دیگر
 • انجام تحقیقات بنیادی- کاربردی درباره نحوه عملکرد و تغییرات فعالیت قسمت های مختلف مغز در روند اعتیاد با استفاده از مدل های حیوانی
 • طراحی روش های نوین جهت استخراج مواد مخدر و محرک از نمونه های بیولوژیک
 • شناسایی و تعیین مقدار حداقل غلظت مواد مخدر و محرک در نمونه های بیولوژیک
 • ارتقاء‌ روش هاي پژوهش و توليد علم در این حیطه

حيطه های پژوهشی و برنامه های کليدی منتخب اجرا شده يا در حال اجرا

-                آزمایشگاه سم شناسی و تشخیص مواد:

 • شناسایی و تعیین مقدار متادون در ادرار به روش TLC و HPLC
 • شناسایی و تعیین مقدار بوپرنورفین در ادرار به روش TLCو HPLC
 • بررسی صحت و اعتبار خود اظهاری مصرف در افراد تحت درمان اختلالات مصرف مواد اپيوييدی و محرک
 • بررسي ارتباط چندشكلي هاي تک نوکلئوتيدي ژن1 OPRM گيرندهμ  اپيوييدی و غلظت پلاسمايي متادون به روش گازکروماتوگرافي در افراد وابسته به اپيوييد
 • شناسایی و تعیین مقدار متادون در نمونه های ادرار بر اساس قطع پراکندگی امولسیونی استخراج مایع-مایع پخشی با استفاده از  دستگاه گاز کروماتوگرافی

-                آزمایشگاه ژنتیک

 • بررسی اثر وابستگی به اپیوئیدها بر میزان بیان ژن های مختلف در قسمت های مختلف مسیر پاداش مغز حیوانات آزمایشگاهی
 • بررسی موتاسیون های ژن های دخیل در اعتیاد به مواد اپیوئیدی در افراد وابسته به این داروها در ایران
 • بررسی ميزان بیان ژن های گیرنده های نوروترانسمیترهای مختلف در لنفوسیت های خون محيطي افراد وابسته به مواد و رفتارهای اعتیاد آور به عنوان یک بیومارکر محیطی
 • بررسی دخالت میزان بیان ژن های گیرنده های نوروترانسمیترهای مختلف مغزی و لنفوسیتی در استعداد وابستگی به اپیوئیدها در حیوانات آزمایشگاهی
 • بررسی اثر اختلال ریتم سیرکادین بر میزان مصرف و شدت وابستگی به مورفین و ارتباط آن با نحوه بیان ژن های Clock
 • بررسی میزان بیان ژن های گیرنده های مختلف در مناطق مختلف مغز افراد وابسته به داروهای اعتیاد آور (مطالعه post-mortem)
 • بررسی میزان مصرف و وابستگی به مرفین در فرزندان نسل های اول و دوم حیوانات وابسته به مرفین و دخالت ژن های مختلف

-                آزمایشگاه حیوانی

 • مطالعات رفتاري: شامل انواع تستهاي سنجش حافظه و يادگيري، درد، اضطراب، تستهاي حرکتي، ايجاد مدلهاي رفتاري ترک مصرف (withdrawal) و حساسيت (sensitization)
 • مطالعات الکتروفيزيولوژيکي: شامل سنجش فعاليتهاي الکتريکي نورونهاي مغزي تحت تيمار با داروهاي مختلف و تحريک الکتريکي مناطق مختلف مغزي  به منظور رسيدن به اهداف درماني در مراحل مختلف وابستگي و relapse  به مواد اعتيادآور
 • مطالعات نوروشيميايي: سنجش و پايش تغييرات شيميايي ايجاد شده در مايعات خارج سلولي عصبي بر اثر مصرف مزمن مواد اعتياد آور توسط تکنيکهای ميکرودياليز و HPLC

سازمان های همکار

 • ستاد مبارزه با مواد مخدر
 • سازمان پزشکی قانونی کشور
 • دانشکده فن آوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • پژوهشکده علوم شناختی
 • گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران