دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد(phD)

دکتری تخصصی (Ph.D) رشته مطالعات اعتیاد موضوع علمی بین رشته‌ای است با دانش حرفه‌ای در زمینه اعتیاد که رشته‌های مختلف نظیر رشته‌های پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و اقتصاد را در بر می‌گیرد و با ترکیبی از آموزش‌ها و پژوهش‌های پایه و بالینی و استفاده از فنآوری‌های جدید به تولید علم در زمینه سبب شناسی، پیشگیری، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب از جنبه‌های زیستی، اجتماعی و روان شناختی به صورت منفرد یا بین رشته‌ای  و فرا رشته‌ای می‌پردازد.

دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه هر ساله دانشجو در مقطع دکترای تخصصی می‌گیرد.

شرایط و نحوه پذیرش دانشجو :

شرط پذیرش، قبولی در آزمون ورودی مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

فارغ التحصیلان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر کلیه رشته‌های پزشکی و غیر پزشکی و دکتری عمومی حرفه‌ای و تخصصی کلیه رشته‌ها می‌توانند در آزمون ورودی شرکت نمایند. داوطلبان از همه رشته‌های گروه پزشکی بجز رشته دکتری عمومی حرفه‌ای و تخصصی پزشکی و روانشناسی بالینی نیازمند داشتن حداقل یک مقاله یا کتاب یا پایان نامه مقطع ارشد و بالاتر مرتبط با موضوع اعیتاد می‌باشد.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید لینک زیر را مطالعه نمایید.

نحوه ثبت نام (Ph.D) اعتیاد