دوره درمان اختلال مصرف مواد افیونی ویژه پزشکان

به نام خدا

راهنمای ثبت نام متقاضیان جهت

دوره­های آموزشی ویژه درمان­گران اعتیاد

مطابق با دستورالعمل جدید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  • دوره آموزشی درمان­های دارویی اختلال مصرف مواد افیونی

گروه هدف دوره آموزشی درمان اختلال مصرف مواد افیونی پزشکان هستند. این دوره ویژه پزشکان بوده و شرکت روانشناسان و مددکاران در این دوره مجاز نمی¬باشد.

شرکت در دوره مذکور و کسب گواهی حضور برای شروع فعالیت به عنوان مسئول فنی در مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست الزامی است.

محتوای آموزشی

بخش اصلی

مبحث آموزشی

نحوه اجرا

زمان (ساعت)

کلیات اعتیاد

سبب­شناسی و مبانی زیستی- عصبی اعتیاد

نظری

1

آشنایی با انواع مواد

نظری/عملی

5/1

همه­گیری­شناسی اختلالات مصرف مواد و عوارض مرتبط با آن

نظری

1

ارزیابی، تشخیص و برنامه­ریزی درمان

ارزیابی چندبعدی بیماران، ارزیابی تشخیصی و طرح درمان

نظری

5/1

ارزیابی چندبعدی بیماران، ارزیابی تشخیصی و طرح درمان

عملی

1

 

کلیات درمان و کاهش آسیب

کلیات و مفاهیم درمان اعتیاد (آشنایی با درمان­های دارویی به تفکیک ماده)

نظری

1

اصول حرفه­ای در درمان اعتیاد (اخلاق حرفه­ای، اخذ رضایت آگاهانه و جنبه­های قانونی)

نظری

1

اصول کاهش آسیب، اهداف درمان مواد افیونی از کاهش آسیب تا بهبودی

نظری

1

آشنایی با دستورالعمل های اجرایی و الزامات ثبت و گزارش­دهی خدمات  

نظری/عملی

1

ارزیابی و پایش درمان نگهدارنده (آزمایش ادرار)

نظری/عملی

1

درمان­های دارویی

آشنایی با فارماکولوژی و اندیکاسیون­های درمان با داروهای آگونیست

نظری/عملی

1

درمان با متادون منطبق با پروتکل­های وزارت بهداشت

نظری/عملی

3

درمان با بوپرنورفین منطبق با پروتکل­های وزارت بهداشت

نظری/عملی

3

درمان با تنتور اپیوم منطبق با پروتکل­های وزارت بهداشت

نظری/عملی

5/1

انتقال از یک درمان دارویی به درمان دارویی دیگر

نظری/عملی

1

درمان با نالتروکسون منطبق با پروتکل های وزارت بهداشت

نظری/عملی

1

تشخیص و درمان سندرم محرومیت از مواد افیونی

نظری/عملی

5/1

تشخیص و مدیریت موارد بیش­مصرفی مواد

نظری/عملی

5/1

گروه­های خاص

درمان اختلال مصرف مواد افیونی در بارداری، زایمان و شیردهی

نظری/عملی

5/.

درمان اختلال مصرف مواد افیونی در کودکان و نوجوانان

نظری/عملی

1

درمان اختلال مصرف مواد افیونی در جایگاه­های تأدیبی

نظری/عملی

1

شناسایی و مراقبت عفونت­ها (آچ­آی­وی، هپاتیت­ها و... )

نظری/عملی

5/1

شناسایی و مدیریت اختلالات روان­پزشکی همبود

نظری/عملی

2

مداخلات روان­شناختی

آشنایی با جایگاه مداخلات روان­شناختی در درمان اختلال مصرف مواد افیونی

نظری

5/1

مشاوره و آموزش بیمار و خانواده در جهت کمک به ترغیب بیمار به مراجعه

نظری/عملی

5/1

برخورد با وسوسه و مدیریت لغزش و فرآیند بهبودی

نظری/عملی

1

مصاحبه انگیزشی

نظری/عملی

5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقررات آموزشي

غيبت بيش از 2 ساعت در طي دوره، موجب عدم صدور گواهي شركت در دوره خواهد شد.

فراگیران در صورت رعایت شرط حضور مستمر در کلاس­ها مجاز به شرکت در آزمون پایان دوره خواهند بود. کسب حداقل 80 درصد نمره آزمون نهایی جهت دریافت گواهی الزامی می باشد.

ظرفيت دوره حداکثر 40 نفر است.

توجه فرمایید فرم ثبت نام و مدارک ناقص بررسی نخواهند شد.

تاریخ برگزاری: 3 آبان الی 15 آبان

ظرفیت دوره تکمیل می باشد و تاریخ برگزاری دوره های بعدی متعاقبا اعلام می گردد.

متعاقبا بعد از دریافت مدارک جهت تایید ثبت نام تماس بعمل خواهد آمد.

فرم ثبت نام