تاریخچه

 

تاریخچه مرکز

  • تصویب تشکیل مرکز ملی مطالعات اعتیاد در ستاد مبارزه با مواد مخدر، سال 1380
  • اختصاص قسمتی از ساختمان قدیمی بیمارستان فارابی برای انجام عملیات بازسازی بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر، سال 1380
  • اخذ موافقت اصولی تاسیس مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اردیبهشت ماه 1383
  • تدوین برنامه استراتژیک 5 ساله مرکز، سال 1383
  • مرکز تحقیقاتی برگزیده در یازدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، 1383
  • کسب موافقت قطعی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مهر ماه 1385
  • انتخاب مرکز به عنوان قطب آموزش منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در امر کاهش آسیبهای ناشی از مواد، 1385
  • انتخاب مرکز به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در امر اعتیاد و بهداشت روان، 1394
  • انتخاب مرکز به عنوان مرکز منطقه‌ای ظرفیت سازی و پژوهش در درمان اختلالات مصرف مواد توسط UNODC در سال 1398
  • کسب همه ساله رتبه‌های اول تا سوم در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی کشور

 

      اسامی روسای مرکز ملی مطالعات اعتیاد از زمان تاسیس تا حال

دکتر عمران محمد رزاقی کاشانی

 1383 تا مهر 1390

 دکتر سیدعباس متولیان

  مهر 1390 تا  آذر 1392

 دکتر آفرین رحیمی موقر

  آذر 1392 تا امروز