تاریخچه

 

تاریخچه مرکز

  • تصویب تشکیل مرکز ملی مطالعات اعتیاد در ستاد مبارزه با مواد مخدر، سال 1380
  • اختصاص قسمتی از ساختمان قدیمی بیمارستان فارابی برای انجام عملیات بازسازی بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر، سال 1380
  • اخذ موافقت اصولی تاسیس مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اردیبهشت ماه 1383
  • تدوین برنامه استراتژیک 5 ساله مرکز، سال 1383
  • مرکز تحقیقاتی برگزیده در یازدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، 1383
  • کسب موافقت قطعی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مهر ماه 1385
  • انتخاب مرکز به عنوان قطب آموزش منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در امر کاهش آسیبهای ناشی از مواد، 1385
  • انتخاب مرکز به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در امر اعتیاد و بهداشت روان، 1394
  • انتخاب مرکز به عنوان مرکز منطقه‌ای ظرفیت سازی و پژوهش در درمان اختلالات مصرف مواد توسط UNODC در سال 1398
  • کسب همه ساله رتبه‌های اول تا سوم در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی کشور