اپیدمیولوژی و پیشگیری اعتیاد


اعضا و همکاران

 • اعضای اصلی

دکتر معصومه امين اسماعيلی، استاديار روانپزشکی، مدیر دپارتمان

دکتر آفرين رحيمی موقر، استاد روانپزشکی

دکتر بهرنگ شادلو، استاديار روانپزشکی

دکتر ژاله غلامی، استاديار اپيدميولوژي

دکتر رابرت فرنام، روانپزشک، مسئول برنامه اعتيادهای رفتاری

دکتر انوشه صفرچراتی، روانپزشک

شهاب باحشمت، دانشجوی دکترای مطالعات اعتیاد

 • همکاران

دکتر رامين مجتبائی- روانپزشک، دکترای روانشناسی بالينی، استاد دانشگاه جانزهاپکينز، استاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر جيمز کان، اپيدميولوژيست و متخصص آمارحياتی، استاد دانشگاه کاليفرنيا، سانفرانسيسکو، استاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر ونداد شريفی، روانپزشک، دانشيار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر احمد حاجبی، روانپزشک، دانشيار دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر عباس متوليان، اپيدميولوژيست، دانشيار دانشگاه علوم پزشکی ايران

دکتر عليرضا نوروزی، روانپزشک، رئيس اداره اعتياد دفتر  سلامت روانی- اجتماعی و اعـتياد وزارت بهداشت

حسين رفيع منش، دانشجوی دکترای اپيدميولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مارال مردانه، دانشجوی دکترای مطالعات اعتياد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

کاميار غنی، دانشجوی دکترای مطالعات اعتياد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چشم انداز

ايجاد گروهی پيشرو و پويا در حوزه اپيدميولوژی اختلالات مصرف مواد و مرجعی برای اطلاعات اپيدميولوژيک اعتياد برای سياست گذاران، برنامه ريزان، مراکز علمی و ساير محققين اين رشته از علم 

اهداف

 • برقراري نظام توليد و تبادل اطلاعات، تحليل وضعيت و تغييرات الگوهاي مصرف و اختلال مصرف مواد و الکل در كشور
 • توليد اطلاعات همه‌گيرشناسي مصرف و اختلال مصرف مواد و الکل، شناسايي عوامل مرتبط با اعتياد و ارائه شيوه‌هاي مناسب براي پايش آنها
 • ارتقاء‌ روشهاي پژوهش و توليد اطلاعات مرتبط به اعتياد
 • طراحی مداخلات پیشگیری از اعتیاد

حيطه های پژوهشی و برنامه های کليدی منتخب اجرا شده يا در حال اجرا

-                ساماندهی اطلاعات پژوهشی در کشور

 • مطالعه علم سنجی موضوع مصرف مواد و اعتياد در ایران
 • ­­سند جامع تحقیقـات مبارزه همه جانبه با مواد و پیش سازهای غیرقانونی و اعتیاد کشـور
 • تهیة ماتریس پژوهش بهداشت روان کشور: تعیین اولویتهای پژوهشی اعتياد در کشور
 • انجام مطالعات مروري نظام مند: شيوع و الگوهاي مصرف مواد و اعتياد در گروه های مختلف از جمله زنان، دانشجویان، دانش آموزان در ايران و شيوع عفونتهای منتقله از خون در معتادان، مرور سيستماتيک درمانهای داروئی نگهدارنده و درمان ترک ترياک
 • ترجمه و هنجاريابی ابزارهای پژوهشی در فيلد اعتياد: غربالگری مصرف مواد و الکل (AUDIT & ASSIST)
 • استفاده از اطلاعات هزینه اثربخشی برای سیاستگذاری در امر اعتیاد (برنامه Global Health Decision ): ارزيابی شواهد مربوط به هزينه اثربخشی مداخلات پيشگيرانه، درمانی و مداخلات کاهش آسيب در مورد مصرف مواد و ترجمه اثر مداخلات خاص به DALY، و ارائه مدل مبتنی بر وب برای دسترسی به يافته ها برای تصميم سازان و سياست گذاران

-                مطالعات اپیدمیولو­ژیک

 • پیمایش ملی سلامت روان 90-1389 (IranMHS-I): شیوع، شدت و هزینه های اختلالات روانی از جمله اختلالات مصرف مواد و الکل و ميزان بهره مندی از خدمات و هزينه خدمات
 • بررسی وضعیت اعتیاد و ایدز و خدمات مربوطه در منطقه خاور میانه و آفریقای شمالی
 • بررسي وضعيت مصرف مواد در دانشجويان با استفاده از متدهای مستقيم و غير مستقيم
 • وضعيت سلامت روان و اعتياد در گروههای مختلف: در بازماندگان زلزله بم، کارگران منطقه پارس جنوبی و عسلویه
 • کوهورت جوانان ايران: تعيين بروز، عوامل خطر و محافظت کننده، سير و پيامدها و عوامل مرتبط با آن در اختلالات شايع روانپزشکی از جمله اختلالات مصرف مواد و الکل
 • دومين پيمايش ملی سلامت روان (IranMHS-II) شیوع، شدت و هزینه های اختلالات روانی از جمله اختلالات مصرف مواد و الکل و بهره مندی از خدمات

-                مطالعات پیشگیری

 • برنامه آموزشي پيشگيري از اعتياد براي دانش آموزان دبیرستان: تدوين بسته آموزشی و برنامه اجرایی، اجرای آزمایشی
 • برنامه پيشکيری از سوء مصرف مواد محرک در نوجوانان با استفاده از کارزار رسانه ای

-                مطالعات طراحی و ارزیابی خدمات

 • تهیه نقشه توزیع جغرافیایی خدمات درمان اعتياد
 • ارزیابی فرایند و دستاوردهای برنامه درمان اجباری اعتياد
 • طراحی برنامه ادغام پيشگيری درمان و کاهش آسيب ناشی از مصرف الکل در نظام مراقبتهای بهداشتی اوليه

-                برنامه های اعتياد رفتاری

 • توليد اطلاعات همه گيری شناسی و شناسائی عوامل مرتبط با اعتيادهای رفتاری
 • مطالعات علامت شناسی در اعتیادهای رفتاری و تولید ابزارهای مناسب
 • بررسی انگیزه ها و عوامل استفاده بیش از اندازه از بازی های آنلاین
 • طراحی پروتکل استفاده سالم از دنیای مجازی