آزمایشگاه عصبی - شناختی

 

اعضا و همکاران

دکتر حامد اختیاری، دکترای تصویربرداری عصبی، رئیس آزمایشگاه

 

نسترن مالمیر، دانشجوی دکترای روانشناسی، پژوهشگر

 

حسنا توکلی، دانشجوی دکترای علوم اعصاب شناختی-هوش مصنوعی، پژوهشگر

 

پیمان قبادی، دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی، همکار

 

غزاله سلیمانی، دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی، همکار

 

سپیده بخت، دانشجوی دکترای روانشناسی شناختی، همکار

 

سهیل زارعی، دانشجوی دکترای علوم اعصاب شناختی- هوش مصنوعی، همکار

 

ارشیا سنگچولی، دانشجوی پزشکی، همکار

 

مهران زارع، دانشجوی پزشکی، همکار

اهداف:

 • بررسی کمّی و کیفی زیرساخت‌های شناختی و عصبی زمینه‌ساز ابتلا به اعتیاد و ارئه راهکارهای علمی در جهت اصلاح آن‌ها.
 • تربیت پژوهشگران متخصص جهت طراحی، مدیریت و اجرای پروژه های پژوهشی با رویکردهای شناختی و عصب شناختی پایه‌ای و کاربردی در اختلالات اعتیادی.
 • بهره‌گیری از فن‌آوری های نوین از قبیل تصویربرداری مغزی عملکردی و ساختاری، مداخلات الکتریکی و ارزیابی و بازتوانی شناختی.
 • ارائه دستآوردها و نتایج پژوهش های انجام شده در مجامع علمی داخلی و خارجی و مجلات معتبر علمی.

حيطه های پژوهشی و برنامه های کليدی منتخب اجرا شده يا در حال اجرا

 • تولید ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری بومی برای ارزیابی عملکردهای شناختی.
 • ایجاد زیرساختهای تصویربرداری مغزی به وسیله MRI و پردازش تصویرهای مغزی عملکردی و ساختاری.
 • اجرای پروژههای مدلسازی عصبی-محاسباتی و مدلسازی شناختی در حوزههای اعتیاد با همکاری دانشکدههای ریاضی و فنی مهندسی.
 • اجرای پژوهشهای کیفی بومی در حوزههای بنیادین و کاربردی با هدف ارزیابی اثربخشی درمانهای اقامتی پرهیزمدار و درمان سم زدائی با شربت تریاک و همچنین بررسی علل شروع اعتیاد، ادامه­ی آن و مشکلات درمانی در میان زنان دچار اعتیاد.
 • به کارگیری ابزارهای ارزیابی شناختی به عنوان روشهای ارزیابی پاراکلنیک در درمان اعتیاد.
 • تولید ابزارهای بومی برای ارزیابی اختلالات طبی مرتبط با سوءمصرف مواد.
 • همکاری در طراحی بسته های مداخلاتی درمانی و پیشگیری بر اساس الگوهای شناختی- رفتاری.

برنامه ها و فعالیتهای اصلی در دست اجرا

 • استفاده از ابزارهای کامپیوتری و دستی تولید شده جهت ارزیابی و باز‌توانی ابعاد مختلف عملکردهای مغزی مرتبط با اعتیاد و ارائه ی خدمات روان سنجی
 • استفاده از دستگاه های MRI مراکز مختلف در سطح شهر تهران و کرج و تهیه تصاویر مورد نظر برای پروژه های پژوهشی مرکز، تحلیل و پردازش این تصاویر در آزمایشگاه و تهیه خروجیهای عملکردی یا ساختاری.

استفاده از فنآوری های نوین برای تحریک مغزی بوسیله میدانهای مغناطیسی یا TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) و جریانهای الکتریکی یا tES (Transcranial Electrical Current Stimulation) جهت مطالعه و مداخله در عملکردهای نواحی مختلف مغزی.

سازمانهای همکار

 •  پژوهشکده علوم شناختی
 • دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 • گروه آنالیز تصاویر مغزی، مرکز تحقیقات تصویر برداری سلولی و ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مرکز تحقیقات اعتیاد و سومصرف مواد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی شریف
 • ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز