قطب آموزشی


قطب آموزش منطقه‌ای در امر کاهش آسیب­های ناشی از مواد


اعضا و همکاران

دکتر آفرین رحیمی موقر، روانپزشک، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران،رئیس

دکتر بهرنگ شادلو، روانپزشک، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر

دکتر آذرخش مکری، روانپزشک، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد

دکتر عليرضا نوروزی، روانپزشک، ریيس اداره اعتياد دفتر سلامت روانی- اجتماعی و اعـتياد وزارت بهداشت

کبریا عدلی، کارشناس ارشد روانشناسی، دستیار قطب آموزش منطقه­ای

چشم انداز

 • تاثیرگذاری مستقیم بر تصمیمات و تولید برنامه ها و راهنماهای جهانی در امر اعتیاد
 • ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی قطب در امرآموزش، پژوهش و مشاوره به سیاست گذاران
 • تاثیرگذاری مستقیم در راه اندازی خدمات درمان و کاهش آسیب حداقل دو کشور در منطقه
 • فراهم نمودن "بهترین تجارب" در امر درمان و کاهش آسیب با استفاده از شواهد بومی و منطقه­ای

اهداف

 • فراهم نمودن زمینه اجرای وسیع راهنماهای بالینی سازمان بهداشت جهانی در ایران
 • مشارکت در مطالعات چند کشوری در زمینه های اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد
 • مشارکت در ساختارهای تصمیم گیری سازمان بهداشت جهانی
 • بسط و گسترش خدمات کاهش آسیب در کشورهای منطقه از طریق ظرفیت سازی، فراهم نمودن آموزش و پشتیبانی مورد نیاز برای این امر

فعالیت­های کلیدی

 • مشارکت در ساختارهای مشورتی سازمان بهداشت جهانی در امر اعتیاد و سلامت روان
 • همکاری با سازمان بهداشت جهانی در بازبینی طبقه بندی بیماریهای روانی در ICD-10
 • ترجمه و بهره برداری از ابزارهای غربالگری ساخت سازمان بهداشت جهانی
 • همکاری در تولید راهنماهای بالینی مرتبط با اعتیاد و سلامت روان در سازمان بهداشت جهانی
 • برگزاری کارگاه­های آموزشی در زمینه درمان جایگزینی مواد اپیوئید (OST) برای کشورهای منطقه
 • برگزاری کارگاه­های آموزشی در زمینه برنامه­های سرنگ و سوزن (NSP) برای کشورهای منطقه
 • فراهم نمودن مشاوره فنی برای کشورهای منطقه در زمینه تدوین برنامه­های ملی درمان اعتیاد

منتخب فعالیت­های بین المللی و پروژه­های مشترک

 • ترجمه و بهره برداری وسیع از ابزارهای غربالگری ساخت سازمان بهداشت جهانی مانند AUDIT و ASSIST

 • مشارکت در پژوهشهای میدانی در بازبینی طبقه بندی بیماریهای روانی برای تولید ICD-11
 • مشارکت در پژوهش چند کشوری مصرف تزریقی مواد
 • تدوین برنامه آموزش عملی درمان اعتیاد برای کشور­های فارسی زبان منطقه با همکاری با دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل (UNODC)
 • برگزاری کارگاه­های درمان اعتیاد برای کشورهای منطقه با همکاری با انجمن کاهش آسیب خاور میانه و شمال آفریقا (MENAHRA)
 • ارزیابی وضعیت خدمات کاهش آسیب در کشورهای منطقه با همکاری با MENAHRA
 • راه اندازی شبکه توانبخشی مصرف کنندگان مواد در کشورهای آسیای میانه با همکاری با UNODC