نشست مشورتی برای ارتقای خدمات درمان نگهدارنده اعتیاد در مراکز سرپایی در مرکز ملی مطالعات اعتیاد برگزار شد

نشست مشورتی برای ارتقای خدمات درمان نگهدارنده اعتیاد در مراکز سرپایی در مرکز ملی مطالعات اعتیاد برگزار شد

از مهمترین اهداف این نشست گرد آوری مدیران تصمیم ساز، صاحب نظران و متخصصین در حوزه درمان اعتیاد در جهت همفکری و بررسی راهکارهای تقویت مراکز درمان نگهارنده اعتیاد بود.

نشست مشورتی ارتقای مراکز درمان نگهدارنده اعتیاد در مرکز ملی مطالعات اعتیاد در تاریخ های 15و 16 بهمن ماه 1398 برگزار شد.

 

این نشست با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی کشور و انجمن‌های صنفی اعتیاد برگزار شد.

 

از مهمترین اهداف این نشست گردآوری مدیران تصمیم ساز، صاحب‌نظران و متخصصین در حوزه درمان اعتیاد در جهت همفکری و بررسی راهکارهای تقویت مراکز درمان نگهارنده اعتیاد بود.

 

در این نشست دو روزه مشارکت کنندگان به هفت کار گروه زیر تقسیم شده و به بررسی تخصصی چالش‌ها و راهکارها پرداختند.

 

1-     سیاست‌های راه‌اندازی، صدور مجوز و اعتبار بخشی

 

2-     راهنماها و پروتکل‌ها

 

3-      آموزش‌های پایه و دوره‌ای

 

4-      ثبت و گردآوری داده‌ها (آیداتیس)

 

5-      پایش و نظارت

 

6-     نشت داروهای آگونیست

 

7-      تامین مالی و تعرفه

فیلم

کلمات کلیدی