شروع ثبت نام دوره‌های آموزشی ویژه درمانگران اعتیاد برای اولین بار بصورت آنلاین

شروع ثبت نام دوره‌های آموزشی ویژه درمانگران اعتیاد برای اولین بار بصورت آنلاین

برگزاری دوره های آنلاین برای درمانگران

برای ثبت نام به قسمت برنامه های آموزشی فایل مخصوص ثبت نام دوره مورد نظر مراجعه نمایید.

به نام خدا

راهنمای ثبت نام متقاضیان جهت

دوره­های آموزشی ویژه درمان­گران اعتیاد

مطابق با دستورالعمل جدید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  • دوره آموزشی درمان­های دارویی اختلال مصرف مواد افیونی (MMT پزشکان)

گروه هدف دوره آموزشی درمان اختلال مصرف مواد افیونی پزشکان هستند. این دوره ویژه پزشکان بوده و شرکت روانشناسان و مددکاران در این دوره مجاز نمی با.شد.

شرکت در دوره مذکور و کسب گواهی حضور برای شروع فعالیت به عنوان مسئول فنی در مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست الزامی است.

محتوای آموزشی

بخش اصلی

مبحث آموزشی

نحوه اجرا

زمان (ساعت)

کلیات اعتیاد

سبب­شناسی و مبانی زیستی- عصبی اعتیاد

نظری

1

آشنایی با انواع مواد

نظری/عملی

5/1

همه­گیری­شناسی اختلالات مصرف مواد و عوارض مرتبط با آن

نظری

1

ارزیابی، تشخیص و برنامه­ریزی درمان

ارزیابی چندبعدی بیماران، ارزیابی تشخیصی و طرح درمان

نظری

5/1

ارزیابی چندبعدی بیماران، ارزیابی تشخیصی و طرح درمان

عملی

1

 

کلیات درمان و کاهش آسیب

کلیات و مفاهیم درمان اعتیاد (آشنایی با درمان­های دارویی به تفکیک ماده)

نظری

1

اصول حرفه­ای در درمان اعتیاد (اخلاق حرفه­ای، اخذ رضایت آگاهانه و جنبه­های قانونی)

نظری

1

اصول کاهش آسیب، اهداف درمان مواد افیونی از کاهش آسیب تا بهبودی

نظری

1

آشنایی با دستورالعمل های اجرایی و الزامات ثبت و گزارش­دهی خدمات  

نظری/عملی

1

ارزیابی و پایش درمان نگهدارنده (آزمایش ادرار)

نظری/عملی

1

درمان­های دارویی

آشنایی با فارماکولوژی و اندیکاسیون­های درمان با داروهای آگونیست

نظری/عملی

1

درمان با متادون منطبق با پروتکل­های وزارت بهداشت

نظری/عملی

3

درمان با بوپرنورفین منطبق با پروتکل­های وزارت بهداشت

نظری/عملی

3

درمان با تنتور اپیوم منطبق با پروتکل­های وزارت بهداشت

نظری/عملی

5/1

انتقال از یک درمان دارویی به درمان دارویی دیگر

نظری/عملی

1

درمان با نالتروکسون منطبق با پروتکل های وزارت بهداشت

نظری/عملی

1

تشخیص و درمان سندرم محرومیت از مواد افیونی

نظری/عملی

5/1

تشخیص و مدیریت موارد بیش­مصرفی مواد

نظری/عملی

5/1

گروه­های خاص

درمان اختلال مصرف مواد افیونی در بارداری، زایمان و شیردهی

نظری/عملی

5/.

درمان اختلال مصرف مواد افیونی در کودکان و نوجوانان

نظری/عملی

1

درمان اختلال مصرف مواد افیونی در جایگاه­های تأدیبی

نظری/عملی

1

شناسایی و مراقبت عفونت­ها (آچ­آی­وی، هپاتیت­ها و... )

نظری/عملی

5/1

شناسایی و مدیریت اختلالات روان­پزشکی همبود

نظری/عملی

2

مداخلات روان­شناختی

آشنایی با جایگاه مداخلات روان­شناختی در درمان اختلال مصرف مواد افیونی

نظری

5/1

مشاوره و آموزش بیمار و خانواده در جهت کمک به ترغیب بیمار به مراجعه

نظری/عملی

5/1

برخورد با وسوسه و مدیریت لغزش و فرآیند بهبودی

نظری/عملی

1

مصاحبه انگیزشی

نظری/عملی

5/1

مقررات آموزشي

غيبت بيش از 2 ساعت در طي دوره، موجب عدم صدور گواهي شركت در دوره خواهد شد.

فراگیران در صورت رعایت شرط حضور مستمر در کلاس­ها مجاز به شرکت در آزمون پایان دوره خواهند بود. کسب حداقل 80 درصد نمره آزمون نهایی جهت دریافت گواهی الزامی می باشد.

ظرفيت دوره حداکثر 40 نفر است

شهریه دوره 12 میلیون ریال

نحوه ثبت نام و برگزاری و زمانبندی ها  بزودی اعلام می گردد.

  • دوره آموزشی مداخلات روان­شناختی اختلال مصرف مواد افیونی (MMT روانشناسان)

گروه هدف دوره آموزشی مداخلات روانشناختی اختلال مصرف مواد افیونی یا مخدر، روانشناسان مجاز به فعالیت در مراکز درمان اعتیاد بر اساس دستورالعمل تأسیس مراکز مجاز درمان اعتیاد هستند.

شرکت در دوره مذکور برای شروع فعالیت در مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست الزامی است.

محتوای آموزشی

بخش اصلی

مبحث آموزشی

نحوه اجرا

زمان (ساعت)

کلیات اعتیاد

سبب­شناسی و مبانی روانی، اجتماعی، زیستی و عصبی اعتیاد

نظری

5/1

آشنایی با انواع مواد

نظری/ عملی

2

ارزیابی، تشخیص و برنامه­ریزی درمان

ارزیابی جامع بیماران، ارزیابی تشخیصی و برنامه­ریزی درمان

نظری

5/1

ارزیابی جامع بیماران، ارزیابی تشخیصی و برنامه­ریزی درمان

عملی

5/1

کلیات درمان و کاهش آسیب

اصول درمان اعتیاد و آشنایی با درمان­های دارویی به تفکیک ماده

نظری

5/1

آشنایی با اصول کاهش آسیب و انواع مداخلات در کشور

نظری

2

مشکلات و موارد اخلاق حرفه ای و قانونی در درمان اعتیاد

 

نظری/ عملی

1

پایش درمان و برخورد با نتایج آزمایش و سایر ارزیابی ها

نظری/ عملی

5/1

آشنایی با ثبت و گزارش­دهی

نظری/ عملی

1

 

آشنایی با اورژانس­های اختلالات مصرف مواد

نظری/ علمی

5/1

مداخلات روانی اجتماعی (رفتاری)

 

 

 

 

 

آشنایی کلی با انواع روان­درمانی در اختلالات مصرف مواد

نظری/ عملی

1

مصاحبه انگیزشی

نظری/ عملی

3

آشنایی با غربال­گری و مداخله مختصر

نظری

1

اساس درمان شناختی رفتاری در مصرف مواد -مکانیسم­های شرطی­سازی و فرآیند عود

نظری/ عملی

2

شروع­کننده­ها و برانگیزاننده­ها و تکنیک­های مدیریت وسوسه

نظری/ عملی

3

مدیریت مشروط

نظری/ عملی

1

فعال سازی رفتاری

نظری/ عملی

5/1

آموزش بیمار و خانواده (اصلاح باور)

نظری/ عملی

2

آموزش و مشاوره خانواده در زمینه نحوه مدیریت بیماری که از درمان امتناع می­کند

نظری/ عملی

2

مداخلات کاهش خطر (رفتارهای پرخطر مرتبط با اچ­ای­وی و بیش­مصرفی مواد)

نظری/عملی

5/1

مشاوره و آزمایش اچ­آی­وی (PIT)

نظری/عملی

5/1

مدیریت مورد و حمایت­های اجتماعی

نظری/ عملی

5/1

مقررات آموزشي

غيبت بيش از 2 ساعت در طي دوره، موجب عدم صدور گواهي شركت در دوره خواهد شد.

فراگیران در صورت رعایت شرط حضور مستمر در کلاس­ها مجاز به شرکت در آزمون پایان دوره خواهند بود. کسب حداقل 80 درصد نمره آزمون نهایی جهت دریافت گواهی الزامی می باشد.

ظرفيت دوره حداکثر 40 نفر است

شهریه دوره 8 میلیون ریال

نحوه ثبت نام و برگزاری و زمانبندی ها  بزودی اعلام می گردد.

  • دوره آموزشی مداخلات روان­شناختی اختلال مصرف مواد محرک- ماتریکس

گروه هدف دوره مداخلات روان¬شناختی اختلال مصرف مواد محرک،  روان¬شناسان مجاز به فعالیت در مراکز درمان اعتیاد بر اساس دستورالعمل تأسیس مراکز مجاز درمان اعتیاد هستند.

شرکت در دوره مذکور برای ارایه خدمات درمانی اختلال مصرف مواد محرک در مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست الزامی است.

محتوای آموزشی

زمان (ساعت)

نحوه اجرا

مبحث آموزشی

بخش اصلی

5/1

نظری/ عملی

کلیاتی در مورد مواد محرک و عوارض آن

کلیات اعتیاد به مواد محرک

5/1

نظری

ارزیابی، تشخیص اختلال مصرف مواد محرک و پایش درمان

ارزیابی جامع، ارزیابی تشخیصی و برنامه­ریزی درمان

5/1

عملی

ارزیابی، تشخیص اختلال مصرف مواد محرک و پایش درمان

5/1

نظری

آشنایی با انواع مداخلات روانی، اجتماعی در درمان اختلال مصرف مواد محرک

کلیات درمان مواد محرک

3

نظری/عملی

نحوه برخورد با اختلالات روان­پزشکی همبود در اختلال مصرف مواد محرک

5/1

نظری

نحوه برخورد با مسمومیت مواد محرک

3

نظری/ عملی

کلیات و ساختار جلسات درمان شناختی، رفتاری

مداخلات روانی، اجتماعی

5/1

نظری/ عملی

ترازوی تغییر و سیر بهبودی

5/1

نظری/ عملی

مرور جلسات مصاحبه انگیزشی

2

نظری

برانگيزاننده­ها در درمان مواد محرک

5/1

عملی

برانگيزاننده­ها در درمان مواد محرک

5/1

نظری/ عملی

مشکلات عمده در روند بهبودی

5/1

نظری/ عملی

مدیریت رفتارهای پرخطر در مصرف محرک­ها

2

نظری/ عملی

وسوسه

2

نظری/عملی

آموزش اطرافیان در مقابله با رفتارهای تهاجمی

3

نظری/ عملی

مرور الگوی جلسات ماتریکس تغییریافته

5/1

نظری

آشنایی با مداخلات گروهی

5/1

عملی

آشنایی با مداخلات گروهی

5/1

نظری/ عملی

مرور جلسات ماتریکس گروهی

5/1

نظری

آشنایی با مداخلات خانواده

مقررات آموزشي

غيبت بيش از 2 ساعت در طي دوره، موجب عدم صدور گواهي شركت در دوره خواهد شد.

فراگیران در صورت رعایت شرط حضور مستمر در کلاس­ها مجاز به شرکت در آزمون پایان دوره خواهند بود. کسب حداقل 80 درصد نمره آزمون نهایی جهت دریافت گواهی الزامی می باشد.

ظرفيت دوره حداکثر 40 نفر است

شهریه دوره 8 میلیون ریال

نحوه ثبت نام و برگزاری و زمانبندی‌ها  بزودی اعلام می‌گردد.

مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *