CV دکتر شادلو

دکتر بهرنگ شادلو

 

 

مدیر قطب آموزشی

 

 متولد 1356

 

 

سوابق تحصیلی:

 

 • پسا دکترای روانپزشکی ایدز از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1393
 • بورد تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران درسال 1388
 • پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382

 

 

سوابق علمی - اجرایی:

 

 • پژوهشگر در مرکز تحقیقات ایدز در سال های 90 تا 92
 • مدیرقطب آموزشی منطقه ای مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران از سال 92 تا کنون
 • عضو کمیته همایش های انجمن علمی روانپزشکان ایران
 • عضو کمیته اجرایی همایش سالیانه روانپزشکی ایران
 • مدرس در کارگاه مشاوره HIV- آموزش مشاوران مرجع
 • ناظر کارگاه های استانی مشاوره HIV
 • مدرس واحد بهداشت روان دوره ی MPH گرایش اعتیاد
 • مدرس کارگاه های MMT مرکز ملی مطالعات اعتیاد
 • مدرس کارگاه مهارت های ارتباط برای دانشجویان پزشکی

 

 

علایق

 

 • مطالعات اپیدمیولوژیک اعتیاد
 • مداخلات پیشگیرانه درحوزه ی اعتیاد و دیگر رفتارهای پرخطر
 • روانپزشکی AIDS/HIV
 • بهداشت روان و رفتارهای پرخطر در افراد مبتلا به AIDS/HIV
 • برنامه های کاهش آسیب برای کاهش انتقال HIV