کارگاه آنلاین آموزش استفاده سالم از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب‌های آن

 

مرکز ملی مطالعات اعتیاد در خرداد ماه 1400 بصورت آنلاین گارگاه آموزش استفاده سالم از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب‌های آن را در این مرکز برگزار می‌کند.

این کارگاه ویژه روانشناسان، مشاوران و پزشکان است.

مدت کارگاه آموزشی  30 ساعت است و گواهی شرکت در کارگاه با امضا رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد و دبیر علمی این کارگاه ارائه می‎گردد.

مطالبی که در این کارگاه بیان می‌شود:

  • محدودیت‌های مرتبط با سن در دنیای مجازی و فرزندپروری مرتبط با فضای مجازی (دکتر رابرت فرنام)
  • پیشگیری از استفاده بیش از حد از اینترنت، فضای مجازی و بازی دیجیتال (دکتر آفرین رحیمی موقر)
  • پیشگیری از جرایم و قلدری‌های اینترنتی و آموزش حفظ ایمنی در فضای مجازی ( کارشناس پلیس فتا)
  • پیشگیری از استفاده نامناسب از محتوا و استفاده از محتوای نامناسب ( دکتر مارال مردانه جبه دار)
  • پیشگیری از استفاده از ابزارهای دیجیتال در موقعیت زمان و مکان نامناسب ( دکتر کامیار غنی)
  • پیشگیری از آسیب‌های جسمانی ناشی از استفاده نادرست از فضای مجازی (دکتر ارشیا سنگچولی)
  • انواع آسیب‌های فضای مجازی و اپیدمیولوژی آنها (دکتر حسین رفیع منش)
  • آموزش نحوه برگزاری کارگاه‌های پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی برای متخصصان ( دکتر مرضیه حمزه زاده)