کارگاه آنلاین آموزش استفاده سالم از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب‌های آن

 

مرکز ملی مطالعات اعتیاد در خرداد ماه 1400 بصورت آنلاین گارگاه آموزش استفاده سالم از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب‌های آن را در این مرکز برگزار می‌کند.

این کارگاه ویژه روانشناسان، مشاوران و پزشکان است.

مدت کارگاه آموزشی  30 ساعت است و گواهی شرکت در کارگاه با امضا رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد و دبیر علمی این کارگاه ارائه می‎گردد.

مطالبی که در این کارگاه بیان می‌شود:

  • محدودیت‌های مرتبط با سن در دنیای مجازی و فرزندپروری مرتبط با فضای مجازی (دکتر رابرت فرنام)
  • پیشگیری از استفاده بیش از حد از اینترنت، فضای مجازی و بازی دیجیتال (دکتر آفرین رحیمی موقر)
  • پیشگیری از جرایم و قلدری‌های اینترنتی و آموزش حفظ ایمنی در فضای مجازی ( کارشناس پلیس فتا)
  • پیشگیری از استفاده نامناسب از محتوا و استفاده از محتوای نامناسب ( دکتر مارال مردانه جبه دار)
  • پیشگیری از استفاده از ابزارهای دیجیتال در موقعیت زمان و مکان نامناسب ( دکتر کامیار غنی)
  • پیشگیری از آسیب‌های جسمانی ناشی از استفاده نادرست از فضای مجازی (دکتر ارشیا سنگچولی)
  • انواع آسیب‌های فضای مجازی و اپیدمیولوژی آنها (دکتر حسین رفیع منش)
  • آموزش نحوه برگزاری کارگاه‌های پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی برای متخصصان ( دکتر مرضیه حمزه زاده)

 

جهت ثبت نام مبلغ 600 هزار تومان به شماره حساب 27619004/42 به کدشناسه 5035 بانک ملت شعبه هجرت بنام دانشگاه علوم پزشکی تهران واریز (نام واریز کننده باید حتما فرد شرکت کننده باشد فیش واریزی با نام غیر قابل قبول نمی باشد (و تصویر آن را در هنگام تکمیل فرم ثبت نام با سایر مدارک خواسته شده (کارت ملی _ عکس- کارت نظام پزشکی برای پزشکان و آخرین مدرک تحصیلی برای سایر شرکت کنندگان) ارسال نمایید.

شروع دوره 29 خرداد ماه 1400

شنبه‌ها عصر ساعت 14 تا 17                                                      (فرم ثبت نام)