دوره آموزشی مداخلات روان‌شناختی اختلال مصرف مواد محرک- ماتریکس

دوره آموزشی مداخلات روان­شناختی اختلال مصرف مواد محرک- ماتریکس

گروه هدف دوره مداخلات روان‌شناختی اختلال مصرف مواد محرک،  روان‌شناسان مجاز به فعالیت در مراکز درمان اعتیاد بر اساس دستورالعمل تأسیس مراکز مجاز درمان اعتیاد هستند.

شرکت در دوره مذکور برای ارایه خدمات درمانی اختلال مصرف مواد محرک در مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست الزامی است.

 

محتوای آموزشی

زمان (ساعت)

نحوه اجرا

مبحث آموزشی

بخش اصلی

5/1

نظری/ عملی

کلیاتی در مورد مواد محرک و عوارض آن

کلیات اعتیاد به مواد محرک

5/1

نظری

ارزیابی، تشخیص اختلال مصرف مواد محرک و پایش درمان

ارزیابی جامع، ارزیابی تشخیصی و برنامه­ریزی درمان

5/1

عملی

ارزیابی، تشخیص اختلال مصرف مواد محرک و پایش درمان

5/1

نظری

آشنایی با انواع مداخلات روانی، اجتماعی در درمان اختلال مصرف مواد محرک

کلیات درمان مواد محرک

3

نظری/عملی

نحوه برخورد با اختلالات روان­پزشکی همبود در اختلال مصرف مواد محرک

5/1

نظری

نحوه برخورد با مسمومیت مواد محرک

3

نظری/ عملی

کلیات و ساختار جلسات درمان شناختی، رفتاری

مداخلات روانی، اجتماعی

5/1

نظری/ عملی

ترازوی تغییر و سیر بهبودی

5/1

نظری/ عملی

مرور جلسات مصاحبه انگیزشی

2

نظری

برانگيزاننده­ها در درمان مواد محرک

5/1

عملی

برانگيزاننده­ها در درمان مواد محرک

5/1

نظری/ عملی

مشکلات عمده در روند بهبودی

5/1

نظری/ عملی

مدیریت رفتارهای پرخطر در مصرف محرک­ها

2

نظری/ عملی

وسوسه

2

نظری/عملی

آموزش اطرافیان در مقابله با رفتارهای تهاجمی

3

نظری/ عملی

مرور الگوی جلسات ماتریکس تغییریافته

5/1

نظری

آشنایی با مداخلات گروهی

5/1

عملی

آشنایی با مداخلات گروهی

5/1

نظری/ عملی

مرور جلسات ماتریکس گروهی

5/1

نظری

آشنایی با مداخلات خانواده

مقررات آموزشي

غيبت بيش از 2 ساعت در طي دوره، موجب عدم صدور گواهي شركت در دوره خواهد شد.

فراگیران در صورت رعایت شرط حضور مستمر در کلاس­ها مجاز به شرکت در آزمون پایان دوره خواهند بود. کسب حداقل 80 درصد نمره آزمون نهایی جهت دریافت گواهی الزامی می باشد.

ظرفيت دوره

ظرفيت دوره حداکثر 40 نفر است

شهریه دوره

8 میلیون ریال

نحوه ثبت نام و برگزاری و زمانبندی ها  بزودی اعلام می گردد.