دوره آموزشی مداخلات روان‌شناختی اختلال مصرف مواد محرک- ماتریکس

دوره آموزشی مداخلات روان­شناختی اختلال مصرف مواد محرک- ماتریکس

گروه هدف دوره مداخلات روان‌شناختی اختلال مصرف مواد محرک،  روان‌شناسان مجاز به فعالیت در مراکز درمان اعتیاد بر اساس دستورالعمل تأسیس مراکز مجاز درمان اعتیاد هستند.

شرکت در دوره مذکور برای ارایه خدمات درمانی اختلال مصرف مواد محرک در مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست الزامی است.

 

محتوای آموزشی

زمان (ساعت)

نحوه اجرا

مبحث آموزشی

بخش اصلی

1/5

نظری/ عملی

کلیاتی در مورد مواد محرک و عوارض آن

کلیات اعتیاد به مواد محرک

1/5

نظری

ارزیابی، تشخیص اختلال مصرف مواد محرک و پایش درمان

ارزیابی جامع، ارزیابی تشخیصی و برنامه­ریزی درمان

1/5

عملی

ارزیابی، تشخیص اختلال مصرف مواد محرک و پایش درمان

1/5

نظری

آشنایی با انواع مداخلات روانی، اجتماعی در درمان اختلال مصرف مواد محرک

کلیات درمان مواد محرک

3

نظری/عملی

نحوه برخورد با اختلالات روان­پزشکی همبود در اختلال مصرف مواد محرک

1/5

نظری

نحوه برخورد با مسمومیت مواد محرک

3

نظری/ عملی

کلیات و ساختار جلسات درمان شناختی، رفتاری

مداخلات روانی، اجتماعی

1/5

نظری/ عملی

ترازوی تغییر و سیر بهبودی

1/5

نظری/ عملی

مرور جلسات مصاحبه انگیزشی

2

نظری

برانگیزاننده­ها در درمان مواد محرک

1/5

عملی

برانگیزاننده­ها در درمان مواد محرک

1/5

نظری/ عملی

مشکلات عمده در روند بهبودی

1/5

نظری/ عملی

مدیریت رفتارهای پرخطر در مصرف محرک­ها

2

نظری/ عملی

وسوسه

2

نظری/عملی

آموزش اطرافیان در مقابله با رفتارهای تهاجمی

3

نظری/ عملی

مرور الگوی جلسات ماتریکس تغییریافته

1/5

نظری

آشنایی با مداخلات گروهی

1/5

عملی

آشنایی با مداخلات گروهی

1/5

نظری/ عملی

مرور جلسات ماتریکس گروهی

1/5

نظری

آشنایی با مداخلات خانواده

مقررات آموزشی

غیبت بیش از 2 ساعت در طی دوره، موجب عدم صدور گواهی شرکت در دوره خواهد شد.

فراگیران در صورت رعایت شرط حضور مستمر در کلاس­ها مجاز به شرکت در آزمون پایان دوره خواهند بود. کسب حداقل 80 درصد نمره آزمون نهایی جهت دریافت گواهی الزامی می باشد.

ظرفیت دوره حداکثر 40 نفر است.

 

توجه نمایید:

1- فرم ثبت نام و مدارک ناقص بررسی نخواهد شد.

2- جهت ثبت نام مبلغ 800 هزار تومان به شماره حساب 27619004/42 به کدشناسه 5035 بانک ملت شعبه هجرت بنام دانشگاه علوم پزشکی تهران واریز ( نام واریز کننده باید حتما فرد شرکت کننده باشد فیش واریزی با نام غیر قابل قبول نمی باشد) و تصویر آن را در هنگام تکمیل فرم ثبت نام با سایر مدارک خواسته شده( کارت ملی- عکس – کارت نظام پزشکی برای پزشکان و آخرین مدرک تحصیلی برای روانشناسان) ارسال نمایید.

 برگزاری دوره های آنلاین سال 1399

تاریخ برگزاری اولین دوره آنلاین : 24 تا 29 آبان

ساعت برگزاری: 9 تا 13                                                                    (برگزار شد)

تاریخ برگزاری دومین دوره آنلاین:4 تا 15 بهمن                                  ویژه درمانگران مراکز دولتی در سطح کشور

ساعت برگزاری: 9 تا 12                                                                    (تکمیل شده)

 

برگزاری دوره های آنلاین سال 1400

تاریخ برگزاری اولین دوره آنلاین : 07 تا 19 اسفند

ساعت برگزاری: 9 تا 13                              (فرم ثبت نام)                             با دقت ثبت نام کنید بعد از ثبت نام پول عودت داده نمی شود.

3- فیش قابل پرداخت از شعب( بانک ملت- اینترنت بانک- ATM بانک ملت) قابل قبول می باشد و باید کد شناسه 5035 را در هر سه حالت پرداخت، نوشته شود در غیر انیصورت فیش واریزی مورد تایید نمی باشد.

4- با توجه به اینکه تمامی اطلاعات ثبت نامی از طریق ایمیل انجام می گیرد خواهشمند است دقت کنید که ایمیل صحیح و فعال را وارد نمایید.

5- متعاقبا بعد از دریافت مدارک جهت تایید ثبت نام تماس بعمل خواهد آمد.