• 08:07
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پايگاه
بازديد گروهی از سازمان جهانی بهداشت و دفتر کنترل ايدز وزارت بهداشت

 مرکز ملی مطالعات اعتياد در تاريخ ۲۷ دی ۱۳۹۵ ميزبان بازديدکنندگانی از سازمان جهانی بهداشت و دفتر کنترل ايدز وزارت بهداشت بود. در اين ديدار، خدمات کاهش آسيب برای گروه های پرخطر مورد بحث قرار گرفت. خانم دکتر الگا دنيسيوک و دکتر جومانا هرمز، برنامه ای برای افزايش پيوستگی مراقبت برای افراد پرخطر و افراد در معرض خطر عفونت اچ آي وی داشنتد که به تازگی در کشور اوکراين اجرا شده است. در اين بازديد در خصوص امکان به کار گيری اجزای اين برنامه و ادغام هر چه بيشتر خدمات کاهش آسيب در مراکز درمان اعتياد صحبت شد. در ادامه بازديدکنندگان از قسمت های مختلف و خدمات ارايه شده در درمانگاه مرکز بازديد نمودند.

AWT IMAGE

بازديد پروفسور ويلی مک فارلند استاد دانشگاه کاليفرنيا از مرکز ملی مطالعات اعتياد

روز چهارشنبه هفدهم آذر ماه پرفسور ويلی مک فارلند استاد و دکتر علی ميرزازاده استاديار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه سان فرانسيسکو، مهمان مرکز ملی مطالعات اعتياد بودند. مرکز ملی مطالعات اعتياد سابقه طراحی و اجرای پروژه های مشترک با دانشگاه سان فرانسيسکو داشته است. در اين ديدار ضمن مرور دستاوردها، به برنامه ريزی مطالعات و پروژه های مشترک آتی پرداخته شد.


AWT IMAGE

با شرکت گروهی از پزشکان افغانستان، پاکستان و ايران دوره آموزش سرنگ و سوزن صبح امروز پانزدهم آبان در مرکز ملی مطالعات اعتياد آغاز شد.

دوره آموزش سرنگ و سوزن با حضور شرکت کنندگانی از کشورهای افغانستان، پاکستان و ايران برگزار گرديد. اين سومين کارگاه برنامه های سرنگ و سوزن مرکز ملی مطالعات اعتياد است که بر خدمات دور دسترس (Outreach) تمرکز دارد. اين کارگاه به سفارش سازمان منارا (Menahra) در قالب فعاليت های آموزشی منطقه ای INCAS به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت با پنج شرکت کننده از کشور افغانستان، پنج شرکت کننده از کشور پاکستان و شش شرکت کننده از کشور ايران از تاريخ شنبه پانزدهم تا چهارشنبه نوزدهم آبان ماه در مرکز ملی مطالعات اعتياد برگزار می گردد.

AWT IMAGEبازديد نمايندگان کشورهای برنامه منطقه‌ای قزاقستان و افغانستان و کارشناس ارشد سازمان بهداشت جهانی در زمينه اعتياد در تاريخ 27 و 28 شهريور و 27 مهر ماه از مرکز ملی مطالعات اعتياد

در تاريخ 4 و 5 خرداد ماه سال 1394 نشست مشورتی شبکه همکاری منطقه ای مراکز کاهش تقاضای مواد برای مرکز و غرب آسيا، با حضور رئيس مرکز ملی مطالعات اعتياد و ستاد مبارزه با مواد مخدر در شهر آلماتی قزاقستان برگزار گرديد. در همين راستا با هماهنگی دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل، نمايندگان کشورهای برنامه منطقه ای (قزاقستان و افغانستان) و جناب آقای دکتر نيکلاس کلارک کارشناس ارشد سازمان بهداشت جهانی در زمينه اعتياد در تاريخ 27 تا 28 شهريور و گروهی ديگر از مقامات بهداشتی و نمايندگان سازمان های غير دولتی از کشور قزاقستان در تاريخ 27 مهر ماه سال جاری بازديدی از مرکز ملی مطالعات اعتياد به عمل آوردند که علاوه بر بازديد و معرفی فعاليت های مرکز، کلاس های آموزشی در رابطه با اعتياد نيز برگزار گرديد


AWT IMAGEAWT IMAGE


برگزاری دوره "آموزش عملی در خصوص درمان و توان‌بخشی اعتياد برای کشورهای فارسی زبان" در مرکز ملی مطالعات اعتياد

به ابتکار دفتر کنترل مواد و جرم سازمان ملل (UNODC) شبکه ای برای درمان و توانبخشی اعتياد برای کشورهای منطقه تشکيل شده است. اولين دوره" آموزشی عملی در خصوص درمان و توان بخشی اعتياد" در مرکز ملی مطالعات اعتياد از تاريخ دهم  تا هجدهم مهر 95 در اين مرکز برگزار گرديد. در اين دوره، علاوه بر مباحث تئوری، شرکت کنندگان به صورت عملی با جنبه های مختلف درمان از جمله درمان های نگهدارنده، مداخلات غيردارويی و رويکردهای درمانی برای رفتارهای پرخطر  آشنا شده و به تمرين پرداختند.
اختتاميه اين برنامه با حضور جناب آقای دکتر پرويز افشار معاون محترم کاهش تقاضا و توسعه مشارکت مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار گرديد.

AWT IMAGE