• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
دکتر سعید ممتازی
                                                                                                                                                                                 AWT IMAGE
دکتر سعید ممتازی
روانپزشک، فلوشیپ اعتیاد
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
متولد :1344

دکترسعید  ممتازی در سال 1363 وارد دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی شده و پس از دریافت دکترای پزشکی در سال 1373با دریافت بورد تخصصی به عنوان متخصص روانپزشکی فارغ التحصیل شده است. از آن پس تا سالها به عنوان عضو هیات علمی و مدیر گروه روانپزشکی در دانشکده پزشکی زنجان و از سال 1386 در اداره سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت مشغول به خدمت بوده است. وی در سالهای 1391 و 1392 با دریافت بورس تحقیقاتی برای فلوشیپ و فوق دکترا از موسسه ملی سوء مصرف مواد آمریکا در دانشگاه لس آنجلس کالیفرنیا به مطالعات تکمیلی و انجام پژوهشهای علمی پرداخته و همچنین دوره های  رواندرمانی از جمله زوج درمانی، گروه درمانی و ماتریکس را گذرانده است.

مدارک تخصصی و دوره های عالی
دوره های آموزشی  بین المللی
رفتاردرمانی شناختی: هنگ کنک 1998
فرزندپروری مثبت: مالزی 2000
رواندرمانی بین فردی: کانادا 2001
سایکوفارماکولوژی پیشرفته: فرانسه 2004
رواندرمانی تروما: آلمان 2008
بهداشت روان  و کنترل استرس محیط کار: ایتالیا 2010
دوره های تکمیلی  و فلوشیپ فوق تخصصی در آمریکا  12-2011
زوج درمانی
مصاحبه انگیزشی
مشاوره خانواده
گروه درمانی
ماتریکس
رواندرمانی اعتیاد
هنردرمانی
دوره های تکمیلی در کانادا  17-2014
رفتاردرمانی شناختی
گروه درمانی
مصاحبه انگیزشی
زوج درمانی
روان درمانی مبتنی بر حل مساله

Dr.Saeed Momtazi  CV