• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
دکتر بهرنگ شادلو

AWT IMAGE

v دکتر بهرنگ شادلو

مدیر قطب آموزشی

متولد 1356

سوابق تحصیلی:

· پسا دکترای روانپزشکی ایدز از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1393

· بورد تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1388

· پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382

سوابق علمی-اجرایی:

پژوهشگر در مرکز تحقیقات ایدز در سال‌های 90 تا 92

مدیر قطب آموزشی منطقه‌ای مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران از سال 92 تا کنون

عضو کمیته همایش‌های انجمن علمی روانپزشکان ایران

عضو کمیته اجرایی همایش سالیانه روانپزشکی ایران

مدرس در کارگاه مشاوره HIV – آموزش مشاوران مرجع

ناظر کارگاه‌های استانی مشاوره HIV

مدرس واحد بهداشت روان دوره‌ی MPH گرایش اعتیاد

مدرس کارگاه‌های MMT مرکز ملی مطالعات اعتیاد

مدرس کارگاه مهارت‌های ارتباط برای دانشجویان پزشکی

علائق:

مطالعات اپیدمیولوژیک اعتیاد

مداخلات پیشگیرانه در حوزه‌ی اعتیاد و دیگر رفتارهای پرخطر

روانپزشکی HIV/AIDS

بهداشت روان و رفتارهای پرخطر در افراد مبتلا به HIV/AIDS

برنامه‌های کاهش آسیب برای کاهش انتقال HIV

Dr. Behrang Shadloo CV