• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
گروه پیشگیری از اعتیاد

گروه پیشگیری از اعتیاد با مدیریت جناب آقای دکتر سعید ممتازی روانپزشک و فلوشیپ اعتیاد در آبان ماه ۱۳۹۶ در مرکز ملی مطالعات اعتیاد تشکیل گردید.
هدف از تشکیل این گروه تقویت ارتقاء جایگاه پژوهش‌ها و اقدامات اجرایی مرتبط با پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور است.

اعضاء فعال گروه شامل:

مدیرگروه:
جناب آقای دکتر سعید ممتازی

اعضاء گروه:
جناب آقای دکتر حسین رفیع منش
جناب آقای دکتر کامیار غنی
سرکار خانم دکتر مارال مردانه
جناب آقای دکتر رضا قربان جهرمی
جناب آقای دکتر ساسان علوی
سرکار خانم محبوبه عباسی
جناب آقای شهاب باحشمت
سرکار خانم مینا میرزایی


دبیر اجرایی:
سرکار خانم منصوره اعظمی