• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
کلینیک سلامت جنسی
کلینیک سلامت جنسی

با هدف طراحی و اجرای پروتکل های بهداشتی و درمانی ویژه زنان با اختلالات سوء مصرف مواد، این بخش از دی ماه سال 1392 به سرپرستی دکتر مرقاتی خویی، دارای فلوشیپ فوق تخصصی در اعتیاد و رفتارهای پر خطر در مرکز ملی مطالعات اعتیاد تاسیس شد. IWAD با تیم تخصصی مرکز اینکاس مشترکا با همکاری دانشگاه ها، سازمانها و واحدهای مرتبط، در حوزه های پژوهشی، بالینی و آموزشی؛ روی علل و عوامل، پیامدهای روانی-اجتماعی و سلامت اعتیاد، درمانها و اثر بخشی آنها، برنامه های پیشگیری، و ارتقاء سلامت در زنان با اختلالات سوء مصرف مواد با تاکید بر ویژگی های جنسیتی فعالیت میکند.
در بستر بالینی به منظور توسعه هدف درمان اثر بخش و پیشگیری، تحقیقات اکثرا با حمایتهای مالی دانشگاه ها، سازمان های ذیربط با حضور تیم تحقیق چند تخصصی بر موارد ذیل متمرکز است:
 - زنان و سوء مصرف مواد مخدر-محرک
 -  زنان و رفتارهای مخاطره آمیز جنسی
 - درمان های جایگزین در زنان
  - درمان های غیر دارویی در زنان
  - تراپی های حمایتی (زوج درمانی، خانواده درمانی، والدگری مثبت، مدد جویی ایمنی، توانمند سازی، مهارت آموزی)
 IWAD شامل واحد و برنامه های ذیل است:
اسکور (Specialized Center of Research on Sexuality and Gender Factors Affecting Women’s Health: SCOR) برای اولین بار در ایران اسکور در اینکاس رسما از بهمن ماه 1392 آغاز به کار کرده است. به منظور تسهیل مسیر، تشویق و حمایت از رشد پژوهش های مبتنی بر جنسیت، جذب محققین علاقه مند به حوزه سلامت زنان، و ایجاد مآخذ ملی و منطقه ایی برای تعلیم و تربیت متخصص و محقق در حوزه زنان و اعتیاد؛ هدف اسکور ادغام فعالیت های وابسته به جنسیت در پژوهش حوزه اعتیاد اختصاصا در دانشگاه علوم پزشکی تهران و کلا در سطح کشور است.
 این کلینیک از اواخر سال 1392 بطور فعال آغاز به کار کرده است. هدف از این کلینیک علاوه بر کمک رسانی به بیماران، فیلد نرایال مدالیتی های مشاوره ایی، درمانی و حمایتی در حوزه سلامت جنسی زنان درگیر با بیماری اعتیاد (خود و یا همسر) است تا بتوان مداخلات اثر بخش مبتنی بر جامعه ایرانی تولید، اجرا و ارزشیابی گردد.
-تربیت پژوهشگر چند تخصصی در سلامت زنان (Building Interdisciplinary Woman’s Health) Research careers in،  این برنامه در جهت آموزش، تعلیم و توسعه محقق در حوزه سلامت زنان با بیماری اعتیاد فعالیت میکنند. افراد واجد شرایط برای ورود به این برنامه محققین، متخصصین و درمانگران درجات دانشگاهی هستند که قبلا در حوزه اعتیاد، سلامت زنان، بهداشت، مددکار، روانپزشکی و پزشکی فعالیت بالینی و تحقیقاتی داشته اند. این برنامه محیط مناسب پژوهشی و اساتید مجرب و با تجربه در حوزه اعتیاد و سلامت زنان را برای هدایت و راهنمایی در پروژه های تحقیقاتی داوطلبین در سلامت زنان و اعتیاد، سلامت جنسی و اعتیاد تامین میکند.
 -تربیت درمانگر تخصصی در ارزیابی سلامت جنسی بیماران، این برنامه پذیرای افراد با مدارک و مدارج دانشگاهی از دیسیپلین های مختلف می باشد. افراد طی برنامه های آموزشی مداوم دراز مدت و کوتاه مدت برای ارزیابی، تشخیص و درمان مشکلات جنسی افراد درگیر با سوء مصرف مواد و بیماری اعتیاد تعلیم داده می شوند. این دوره های شامل آموزش های نظری و تعلیم بالینی است.
 افراد گروه:
 -دکتر مرقاتی خویی، دکتری تخصصی سکسولوژی از دانشگاه نیو ساوت ویلز استرالیا، فلوشیپ فوق تخصصی اعتیاد و رفتارهای پر خطر جنسی از دانشگاه علوم پزشکی کارولینای جنوبی، آمریکا
- آقای علیرضا بیات، کارشناسی سلامت عمومی
- خانم ساناز امتی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
- خانم فرشته گلشنی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
- خانم مریم بهرامی، روانشناس