• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
قطب آموزش منطقه‌ای
گزارش عملکرد قطب آموزش منطقه‌ای مرکز ملی مطالعات اعتیاد در سال ۱۳۹۳
مرکز ملی مطالعات اعتیاد در سال ۱۳۹۳، بعد از قریب به دو سال توقف، اقدام به برگزاری دو کارگاه آموزش در سطح منطقه نمود. کارگاه اول، کارگاه آموزش مدرس (ToT) در زمینه درمان جایگزینی مواد اوپیوئیدی بوده که به مدت پنج روز در مرکز ملی مطالعات اعتیاد از تاریخ ۱۵ لغایت ۱۹ آذر ماه برگزار شد. شرکت کنندگان این کارگاه، ۲۱ نفر از درمانگران و سیاست گذاران امر بهداشت در زمینه درمان اختلالات مصرف مواد و کاهش آسیب‌های همراه از کشور افغانستان بودند. هدف این کارگاه تربیت مربیان مرجع در درمان OST بوده تا ایشان بتوانند آموخته‌های خود را به دیگر درمانگران این کشور انتشار دهند. کارگاه دوم با عنوان آموزش حمایت طلبی (advocacy) برای برنامه‌های سرنگ و سوزن بوده که از تاریخ ۱۷ لغایت ۲۱ اسفند و در مرکز ملی مطالعات اعتیاد برگزار گردید. شرکت کنندگان این کارگاه ۱۵ نفر از سه کشور افغانستان، ایران و پاکستان (عمدتا از برنامه‌های کشوری کنترل ایدز) بوده و در خلال آموزش فرصت انتقال تجارب و داده‌ها ایجاد شد. علاوه بر برگزاری این دو کارگاه، قطب آموزش منطقه‌ای اینکاس در فرایند تدوین برنامه استراتژیک منارا ۲۰۱۴-۲۰۱۹ و ارایه‌ی فیدبک و مشارکت به دبیرخانه‌ی منارا در پیمایش‌های مختلف حضور فعال داشته است. همچنین، این واحد در پیگیری مکاتبات جهت زمینه سازی برای همکاری با کشور‌های منطقه از جمله عمان، همکاری با پزشکان بدون مرز و ستاد مبارزه با مواد مخدر، میزبانی از چند مهمان عالی رتبه‌ی بین المللی (ترکیه، افغانستان، ترکمنستان و نروژ) و نیز تکمیل فرم مرکز همکاری با سازمان جهانی بهداشت مشارکت داشته است. تدارکات و برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه کاهش تقاضا برای کشورهای عضو اکو و شرکت در کنگره بین المللی ایدز در ملبورن استرالیا نیز، از جمله فعالیت‌های قطب آموزش منطقه‌ای در سال گذشته بود که به دلیل موانع برون سازمانی برگزار نگردید