• 08:00
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
قطب آموزش منطقه ای کاهش

 

 

  قطب آموزش منطقه‌ای کاهش آسيب

  • درباره ما

  در سال ۲۰۰۷ به ابتکار سازمان بهداشت جهانی (WHO) و سازمان بين المللی کاهش آسيب (HRI) ، نهادی برای بسط و توسعه‌ی خدمات کاهش آسيب در منطقه‌ی خاور ميانه و شمال آفريقا (MENA) تحت عنوان انجمن کاهش آسيب منطقه‌ی MENA (MENAHRA) تاسيس شد. در حال حاضر MENAHRA يک نهاد غير دولتی بين المللی بوده که مقر آن در بيروت و بودجه‌ی آن از طريق صندوق جهانی مبارزه با ايدز، مالاريا و سل تامين می‌گردد . MENAHRA به عنوان اولين شبکه‌ی خدمات کاهش آسيب در منطقه بوده که بيش از بيست کشور منطقه در آن عضو هستند. رسالت اين سازمان فراهم نمودن امکان به کارگيری، افزايش دسترسی و پوشش خدمات کاهش آسيب در کشورهای منطقه است .
برای دستيابی به رسالت فوق، MENAHRA از سه قطب آموزشی در منطقه برخوردار است: مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران (INCAS) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، با سابقه‌‌‌ای درخشان در امر پژوهش در زمينه‌ی اعتياد و فراهم نمودن دانش مبتنی بر شواهد، از بدو کار MENAHRA به عنوان يکی از سه قطب آموزشی اين سازمان معرفی شد و سه کشور افغانستان، عراق و پاکستان از زير مجموعه های آن تعريف شدند . INCAS تا کنون علاوه بر فعاليت‌هايی داخلی، کارگاه‌های متعددی نيز برای کشورهای منطقه برگزار نموده و برای افزايش ظرفيت و توانمند سازی کشورهای همسايه، فعاليت‌های گسترده‌ای انجام داده است. اين حوزه از فعاليت‌های INCAS به نمايندگی از ايران، به عنوان پيشرو و سردمدار خدمات کاهش آسيب در منطقه،‌ همچنان در جريان است .
• چشم انداز و رسالت
سوء مصرف مواد و اختلالات ناشی از آن، از جمله مشکلاتی است که اغلب کشورهای جهان با آن مواجه هستند. اين اختلالات اغلب مزمن و عود کننده بوده و با عواقب و تبعات چشمگيری در حوزه‌های مختلف سلامت فرد و آسيب‌های متعدد در اجتماع همراهند. خدمات کاهش آسيب به برنامه‌ها و مداخلاتی اطلاق می‌شود که هدف از آنها کاهش عواقب منفی سوء مصرف مواد بر سلامت و وضعيت اقتصادی-اجتماعی مصرف کنندگان مواد است. مطالعات بسياری حاکی از سودمندی اين قبيل خدمات برای فرد مصرف کننده، خانواده‌ی وی و جامعه می‌باشد. با اين وجود، اتخاذ سياست‌های کاهش آسيب در برخی کشورها، با مقاومت‌هايی نيز همراه بوده است و تعداد کمی از کشورهای منطقه از خدمات کاهش آسيب بهره مند می‌باشند. مرکز ملی مطالعات اعتياد، از سال ۲۰۰۷ تا کنون با سازمان‌های بين‌المللی متولی امر کاهش آسيب، از جمله سازمان بهداشت جهانی (WHO) و انجمن کاهش آسيب منطقه‌ی خاور ميانه و شمال آفريقا (MENAHRA) ، به عنوان قطب آموزش منطقه‌ای همکاری داشته است. رسالت مرکز ملی مطالعات اعتياد در اين حوزه، بسط و گسترش خدمات کاهش آسيب در کشورهای منطقه از طريق ارايه‌ی آموزش‌ها و خدمات لازم به ايشان می‌باشد .
• اهداف
- بسط و گسترش خدمات کاهش آسيب در کشورهای منطقه
- ظرفيت سازی و ارايه‌ی آموزش‌های لازم برای راه اندازی خدمات کاهش آسيب در کشورهای منطقه
- ارتقای کيفيت زندگی مصرف کنندگان مواد در کشورهای منطقه
- پايش و ارزيابی خدمات ارايه شده
• اعضای دپارتمان
- دکتر آفرين رحيمی موقر – روانپزشک – رياست مرکز ملی مطالعات اعتياد
- دکتر بهرنگ شادلو – روانپزشک – مدير قطب آموزش منطقه‌ای
• سازمان‌های همکار
- دانشگاه علوم پزشکی تهران
- مرکز تحقيقات ايدز ايران
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ايران
- سازمان بهداشت جهانی (WHO)
- انجمن کاهش آسيب منطقه‌ی خاور ميانه و شمال آفريقا (MENAHRA)
• پژوهش‌ها و خدمات انجام شده
- رحيمی موقر و همکاران، ۲۰۱۲ ، ارزيابی خدمات کاهش آسيب در کشورمنطقه
- برگزاری کارگاه‌های متعدد آموزش درمان‌های نگهدارنده، برنامه‌های تعويض سرنگ با حضور شرکت کنندگان از کشورهای منطقه
• برنامه‌های آينده
- برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای نهاد‌ها و سازمان‌های غير دولتی
- برگزاری کارگاه‌های مداخلات بروز در درمان وابستگی به مواد افيونی
- برگزاری کارگاه‌های آموزش خدمات کاهش آسيب برای کشورهای حوزه‌ی سازمان همکاری اقتصادی (ECO)