• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
درباره درمانگاه

چشم انداز و رسالت


مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران، با بهره‌مندی از اساتید مجرب و صاحب نظر همواره از پیشگامان و متولیان در امر پژوهش و سیاست گذاری در حوزه‌ی اعتیاد بوده است. درمانگاه این مرکز نیز، از این قاعده مستثنا نبوده و با سابقه‌ی بیش از ده سال خدمت در درمان اختلالات مصرف مواد، از جمله اولین مراکز درمانی اعتیاد در کشور بوده است. دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های کشوری درمان اختلالات مصرف مواد، از جمله دستورالعمل درمان نگهدارنده با متادون، درمان نگهدارنده با بوپرنورفین، درمان با تنتور تریاک و راهنمای رواندرمانی ماتریکس برای درمان اختلال مصرف مواد محرک در طی کارآزمایی‌های بالینی صورت گرفته و توسط اساتید این مرکز تدوین و نگاشته شده است. علاوه بر این، راهنماهای سیستم ثبت و پایش درمان مراجعین و بسط سیستم‌های نرم افزاری از جمله دستاوردهای بالینی مرکز بوده است. افزون بر موارد فوق، این درمانگاه همواره در راه اندازی کارآزمایی‌های بالینی برای مداخلات جدید و بروز در درمان اختلالات مصرف مواد، پیشرو بوده است. راه اندازی درمانگاه درمان الکل و درمانگاه سلامت جنسی از جمله‌ی این موارد است.

تلاش این درمانگاه بر آن است که با ارتقای خدمات خود، جایگاه پویای خود را در درمان اختلالات مصرف مواد حفظ کرده و موجب بهبود سلامت و ارتقای کیفیت زندگی مراجعین محترم گردد.


اعضای درمانگاه


AWT IMAGE

- دکتر بهرنگ شادلو behrang.shadloo@gmail.com

- مسئول فنی درمانگاهدکتر محمد رضا حدادی  reza_had@yahoo.com

- پزشک درمانگاه بوپرنورفین


دکتر علی محبی زنگنه dr.amirmohebi@yahoo.com

- پزشک درمانگاه متادون


پروانه دودانگه
- پرستار


محبوبه عباسی mahboubeha@yahoo.com

- مددکار


امیر آذربرا-  Azarbara@gmail.com
- روانشناس


مهری نوری  noori.mehri@gmail.com

- روانشناس


پژوهش‌های انجام شده


- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر بقای بیماران در درمان نگهدارنده در بیماران تحت درمان در درمانگاه مرکز ملی مطالعات اعتیاد

- ارزیابی انواع مداخلات درمانی اعتیاد در مراجعان به مرکز ملی مطالعات اعتیاد

- تعیین زیر ساخت های شناختی دخیل در اعتیاد در زنان معتاد مواد اپیوئیدی مراجعه کننده به مرکز ملی مطالعات اعتیاد طی سال های 85-86

- ارزیابی اثر بخشی درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم در محل درمانگاه مرکز مطالعات اعتیاد

- راه اندازی درمان سرپایی سم زدایی و بستری به کمک آگونیست متادون و بوپرنورفین و ارزیابی نتایج دراز مدت آن

- ارزیابی تاثیر الانزاپین بر کاهش میزان عود وابستگی به تریاک در بیماران مرجعه کننده برای درمان به مرکز ملی مطالعات اعتیاد

- ارزشیابی برنامه درمان سرپائی شدید با مدل ماتریکس برای بیماران با مدل اختلالات مصرف محرک ها

- بررسی رابطه بین تیپ شناسی مصرف کنندگان مواد و تثبیت در درمان نگهدارنده متادون به شیوه خوراکی

- ارزیابی تاثیر توپیرامات برکاهش میزان عود وابستگی به مواد افیونی بعد از سم زدایی موفق در بیماران مراجعه کننده برای درمان

- سایکومتری ابزار سنجش قدرت در ارتباطات جنسی بین زنان آلوده با افراد با بیماریهای رفتاری در مراجعین به کلینیک های بیماریهای رفتاری تهران

- بررسی مقایسه اثر دو شکل دارویی درمان اعتیاد (قرص و شربت متادون) در مراکز درمانی ترک اعتیاد شهر تهران در سال 91 با استفاده از روش متقاطع کور شده


برنامه‌های در دست اجرا


- راه اندازی درمانگاه الکل

- راه اندازی درمانگاه سلامت جنسی

- کارآزمایی بالینی برای درمان‌های دارویی در درمان اختلالات مصرف مواد محرک

- بررسی صحت خود-اظهاری مصرف مواد با استفاده از روش‌های دقیق‌تر شناسایی و تشخیص مواد