• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
خدمات مددکاری


درباره مددکاری


هر فردی گاهی در زندگی ممکن است، احساس کند که نمی تواند به تنهایی با مشکل خود مبارزه کند. گاهی حتی ممکن است ما قدرت مقابله با مشکل را داشته باشیم، اما ندانیم که چگونه می توانیم آن را حل کنیم. بنابراین افرادی هستند که می توانند این گونه مشکلات ما را از دیدگاه جامع روانشناختی، جامعه شناختی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار دهند و به ما در حل این گونه مشکلات کمک می کنند و یا اینکه راه حل آن را به ما آموزش می دهند. یک مددکار اجتماعی  سعی می کند که در یک سیستم درمانی از توانایی های خود و دیگر همکارانش و امکانات موجود در جهت حل مشکل ما استفاده نماید.
شما در این مرکز در ابتدای ورود با یک مددکار اجتماعی ملاقات می کنید و سپس با انجام مشاوره ی اولیه و بررسی مشکل و وضعیت شما توسط وی راهنمایی های لازم به شما صورت می گیرد و در صورت نیاز؛ شما به بخش های دیگر ارجاع داده خواهید شد و در طول دوره ی درمان نیز به همین صورت ویزیت های مددکار اجتماعی ادامه خواهد یافت.


اعضای بخش مددکاری


- محبوبه عباسی