• 08:06
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
کارگاه باز آموزی ارزيابی سلامت جنسی و مديريت مشکلات جنسی در افراد معتاد

                         ارزيابی سلامت جنسی و مديريت مشکلات جنسی در افراد معتاد
• مقدمه
برگزاری کارگاه "ارزيابی سلامت جنسی و مديريت مشکلات جنسی در افراد با اختلالات سوء مصرف مواد"، فرصتی جهت بررسی دانش و مهارت های عنوان شده در اين خصوص می باشد. کارگاه فوق الذکر امکان گفتگو با متخصصين، انتقال تجربه ها و آگاهی از فعاليت های انجام شده و در دست اجرای در زمينه مشکلات جنسی در گروه با اختلالات سوء مصرف مواد را فراهم می کند.
• اهداف کارگاه
- ظرفيت سازی حرفه ای
- مهارت آموزی برای ارزيابی و مشاوره سلامت در گروه های هدف
• شرايط فراگيران
شرکت کنندگان اين دوره پزشکان، دانشجويان دوره PhD، روانشناسان و رشته های علوم پزشکی مرتبط با حداقل مدرک ليسانس می باشند.
• طول مدت آموزشی
کارگاه به مدت 5 روز و 25 ساعت برگزار می شود.
• مقررات آموزشی
شرکت کنندگان می بايست در تمام جلسات حضور داشته باشند و گواهی براساس تعداد ساعات حضور افراد صادر می شود.
• محتوای آموزشی دوره
محتوای برنامه آموزشی شامل موارد زير می باشد:
- کليات سلامت جنسی
- اعتياد و رفتارهای جنسی
- ارزيابی و مشاوره مشکلات جنسی در گروه با اختلالات سوء مصرف مواد
• ظرفيت دوره
روز اول
- اهميت مسئله سلامت جنسی در بين افراد با اختلالات سوء مصرف مواد
- نگاه کلی به رفتارهای جنسی
- فيزيولوژی و آناتومی ارگان های جنسی
روز دوم
- عملکرد جنسی و مدل های واکنش
- نگاه کلی به تاريخچه مشکلات جنسی در بين مصرف کنندگان مواد
- جنبه های روانی رفتارهای پرخطر
روز سوم
- اختلال عملکرد جنسی

- تعاريف جديد درباره اختلال عملکرد جنسی
روز چهارم (کار عملی)

- ارزيابی جامع سلامت جنسی
تشخيص و درمان مشکلات جنسی
روز پنجم (کار عملی)

- نگاه کلی به مديريت و درمان اختلال جنسی
• اساتيد دوره
- خانم دکتر مرقاتی خويی
 - آقای دکتر اوحدی
- آقای دکتر نيک فلاح
- آقای دکتر سيد علی آذين
• ثبت نام
1
2- ارسال تصوير فيش واريزی به شماره دورنگار (فکس) : 55412232-021
3-  تکميل فرم ثبت نام در دوره سلامت جنسی و مديريت مسائل جنسی در افراد معتاد
4- مدارک لازم جهت ارائه حضوری و تکميل فرايند ثبت نام:
- يک قطعه عکس 4×3
- کپی آخرين مدرک تحصيلی
- کپی کارت ملی
 - اصل فيش واريزی
نکته مهم:   مرجوع نمودن وجه ثبت نامی امکان پذير نمی باشد ، از اين رو لطفا" درصورت اطمينان برای حضور در کارگاه، اقدام به واريز وجه فرمائيد.

نکته مهم: اين کارگاه دارای امتياز باز آموزی می باشد.
• تاريخ های شروع دوره
متعاقباً اعلام می شود!
کارگاه به مدت 5 روز از ساعت 13:30-8:30 می باشد. برای کسب اطلاعات بيشتر درخصوص برنامه به لينک زير مراجعه نماييد:
  دانلود برنامه سلامت جنسی و مديريت مسائل جنسی در افراد معتاد

جهت هرگونه سوال لطفاً با شماره های 55423750 -021 با آقای بيات تماس حاصل نماييد.
آدرس مرکز: ايران - تهران - خيابان کارگر جنوبی - پايين تر از ميدان قزوين - شماره 486