• 08:09
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
کارگاه پيشرفته درمان محرک (ماتريکس)

                   دوره آموزش کوتاه مدت حرفه ای درمان های روانشناختی اختلال مصرف مواد محرک (ماتريکس)

 

  * شرکت کنندگان مجاز اين دوره

   1- روانشناسان بالينی، مشاوره و ساير روانشناسان در صورت سپری کردن دوره مقدماتی درمان غيردارويی

   2- پزشکان شاغل در مراکز مجاز درمان در دوره

 

  * ثبت نام برای کارگاه های پيشرفته درمان محرک(ماتريکس)

  1. واريز مبلغ 1/000/000 ريال به شماره حساب 27619004/42 بانک ملت، کد شناسه 5035 بنام درآمد غير درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  2. واريز مبلغ 5/000/000 ريال به شماره حساب 27619004/42 بانک ملت، کد شناسه 03002/31/ نام معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 3. ارسال تصوير فيش واريزی به شماره دورنگار (فکس) 55412232 لطفا بعد از ارسال فکس برای اطمينان از ارسال با شماره های 55421166-55421144 تماس حاصل نماييد

  4. مدارک لازم جهت ارائه حضوری و تکميل فرايند ثبت نام در اولين روز دوره:
1-4- يک قطعه عکس 4 × 3
2-4- کپی آخرين مدرک تحصيلی برای روانشناسان و کارت نظام پزشکی برای پزشکان

3-4- اصل فيش واريزی ( در صورت مفقود شدن اصل فيش واريزی مبلغ ثبت نام مجددا بايد پرداخت گردد)

4-4- کپی کارت ملی

 - نکته مهم : مرجوع نمودن وجه ثبت نامی امکان پذير نمی باشد، از اين رو لطفا" درصورت اطمينان برای حضور در کارگاه، اقدام به واريز وجه فرمائيد.

 

         • تاريخ شروع دوره

 • تاريخ پايان دوره

  • وضعيت دوره

                    96/07/01  

         96/07/12


         موجود

        
    
   

       
 


  

  

  - کارگاه ها به مدت 10 روز کاری (شنبه تا چهارشنبه) از ساعت 13:30-8:30 برگزار می شود.

  - جهت هرگونه سوال لطفاً با شماره های 55421166-55421144-021 تماس حاصل نماييد.

  - آدرس مرکز: ايران - تهران - خيابان کارگر جنوبی - پايين تر از ميدان قزوين - جنب بيمارستان فارابی - شماره 486