• 04:06
  • |
  • پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
کارگاه پيشرفته درمان محرک (ماتريکس)

                   دوره آموزش کوتاه مدت حرفه ای درمان های روانشناختی اختلال مصرف مواد محرک (ماتريکس)

 

  * شرکت کنندگان مجاز اين دوره

   1- روانشناسان بالينی، مشاوره و ساير روانشناسان در صورت سپری کردن دوره مقدماتی درمان غيردارويی

   2- پزشکان شاغل در مراکز مجاز درمان در دوره

 

  * ثبت نام برای کارگاه های پيشرفته درمان محرک(ماتريکس)

  1. واريز مبلغ 1/000/000 ريال به شماره حساب 27619004/42 بانک ملت، کد شناسه 5035 بنام درآمد غير درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  2. واريز مبلغ 5/000/000 ريال به شماره حساب 27619004/42بانک ملت، کد شناسه 0324 بنام معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 3. ارسال تصوير فيش واريزی به شماره دورنگار (فکس) 55412232 لطفا بعد از ارسال فکس برای اطمينان از ارسال با شماره های 55421166-55421144 تماس حاصل نماييد

  4. مدارک لازم جهت ارائه حضوری و تکميل فرايند ثبت نام در اولين روز دوره:
1-4- يک قطعه عکس 4 × 3
2-4- کپی آخرين مدرک تحصيلی برای روانشناسان و کارت نظام پزشکی برای پزشکان

3-4- اصل فيش واريزی ( در صورت مفقود شدن اصل فيش واريزی مبلغ ثبت نام مجددا بايد پرداخت گردد)

4-4- کپی کارت ملی

 - نکته مهم : مرجوع نمودن وجه ثبت نامی امکان پذير نمی باشد، از اين رو لطفا" درصورت اطمينان برای حضور در کارگاه، اقدام به واريز وجه فرمائيد.

 

 • تاريخ شروع دوره

 • تاريخ پايان دوره

  • وضعيت ثبت نام

07/12/95      

 


  

 18/12/95            
    
   

       
 

موجود

  

  

  - کارگاه ها به مدت 10 روز کاری (شنبه تا چهارشنبه) از ساعت 13:30-8:30 برگزار می شود.

  - جهت هرگونه سوال لطفاً با شماره های 55421166-55421144-021 تماس حاصل نماييد.

  - آدرس مرکز: ايران - تهران - خيابان کارگر جنوبی - پايين تر از ميدان قزوين - جنب بيمارستان فارابی - شماره 486