• |
 • |
 • mail
 • |
 • map
آزمایشگاه سم شناسی

 

کلیات گزارش عملکرد آزمایشگاه سم شناسی در سال 1393


(به طور رسمی از مرداد  تا اسفند  ماه 93)


فعالیت های آزمایشگاه سم شناسی شامل چهار بخش عمده می باشد:
1- فراهم آوردن زیر ساخت های آزمایشگاه ، که شامل موارد زیر می باشد .
• تهیه لیست لوازم ، تجهیزات و مواد موجود و مورد نیاز آزمایشگاه
• مطالعه و تحقیقات در زمینه انجام آزمایشات TLC و انجام این گونه آزمایشات
• تهیه پروتکل انجام آزمایش های TLC برای مورفین-کدئین – آمفتامین -متامفتامین- متادون
• تعمیر و راه اندازی دستگاه گاز کروماتوگرافی
• تنظیم و set up دستگاه گاز کروماتوگرافی برای تعیین متادون
• تهیه پروتکل استفاده و set up دستگاه گاز کروماتوگرافی
• تهیه استانداردهای دارویی. تلاش برای استخراج داروهای ترامادول،سه حلقه ای ها، بنزودیازپین ها، دیفنوکسیلات ، انجام شده است و موفق به استخراج و دیازپام شدیم.
• درخواست دریافت مواد مخدر و محرک از ناجا و ستاد مبارزه با مواد مخدر. در فرایند مربوط به درخواست مواد از ستاد نیاز به مجوز از وزارت بهداشت می باشد. از این رو فرایند درخواست مواد از ناجا در حال پیگیری است. در صورت ناموفق بودن این مسیر، درخواست مواد از طریق سازمان غذا و دارو پیگیری خواهد شد.

2- همکاری در نوشتن و اجرای طرح های مختلف
•  تهیه پروپوزال اولیه طرح "بررسی صحت واعتبار خوداظهاری در افراد در درمان اعتیاد به مواد اپیوئیدی و محرک" که به تصویب رسیده است.
• تهیه پروپوزال اولیه طرح "بررسی ارتباط چند شکلی های تک نوکلئوتیدی ژن OPRM1 گیرندهμاپیوییدی و غلظت پلاسمایی متادون به روش گاز کروماتوگرافی در افراد وابسته به اپیویید" که در سامانه پژوهشیار ثبت شده و قرار است در اولین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مطرح گردد.
• مشاوره در طرح "ارزیابی میزان اثر بخشی فرایند خدمات درمانی مراکز ماده 16 درسطح کشور". در این طرح، اجرای کارگاه آموزش چگونگی جمع آوری، حمل و ارسال نمونه های بیولوژیک و تهیه پروتکل های مربوط به آن و انجام آزمایش های تکمیلی TLC به عهده آزمایشگاه سم شناسی مرکز می باشد.
• همکاری در طرح  اپیکان "معتبر سازی مطالعه چند مرکزی، بررسی رابطه مصرف اپیوم و خطر سرطان در ایران: مطالعه مورد شاهدی سرطانهای سر و گردن،  مثانه، ریه و کولورکتال".در این طرح تعیین حساسیت رپید تست های تک پنلی و 10 پنلی و همچنین انجام آزمایش های تکمیلی TLC در آزمایشگاه سم شناسی مرکز انجام شده است.
3- خدمات آزمایشگاه سم شناسی
• انجام آزمایش های تکمیلی TLC برای نمونه های مشکوک به آمفتامین و متامفتامین برای طرح RTC
• انجام آزمایش های تکمیلی TLC برای نمونه های مشکوک به مورفین- کدئین – آمفتامین – متامفتامین، برای نمونه های مرکز بهداشت و درمان علی بن ابیطالب.
4- مقالات ارائه شده

 

A. Abed, G.Vaseghi *, E. Jafari, E. Fattahian, N. Babhadiashar,  M.Abed., Echium AmoenumFisch. Et Mey: A Review on its Pharmacological

and Medicinal Properties., Asian J. Med. Pharm. Res.,2014,4(1),21-23

N. Babhadiashar,  G. Vaseghi, M. Rafieian-Kopaei,  S. Andalib*, A.Eshraghi, N.Masoudian,. Neural mechanisms underlying morphine withdrawal in addicted patients: A review" has been accepted for publication in the Journal of Reviews in Clinical Medicine (RCM

 

 


اعضای آزمایشگاه


مسئول آزمایشگاه


AWT IMAGE


AWT IMAGE


سایر همکاران:


AWT IMAGE


چشم انداز:


چشم انداز اصلی این آزمایشگاه در سه محور تخصصی تحقیقات ، خدمات قابل ارائه و آموزش در زمینه اعتیاد، مواد مخدر و سو مصرف مواد اعتیاد آور به شرح زیر خلاصه می شود:

 • شناسائی مخدرها و یا مواد اعتیاد آور در نمونه ها
 • تجزیه (کیفی) و اندازه گیری (کمی) مخدرها و یا مواد اعتیادآور در  نمونه ها و تحلیل نتایج
 • ارائه خدمات تجزیه و تحلیلی مربوط به مخدرها و مواد اعتیادآور
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی برای متابولیسم مخدرها در تحقیقات مربوطه
 • تدوین روشهای جدید آزمایشی و رشد و توسعه روش های موجود

اهداف:


 • کوتاه مدت
 • تدوین زیرساختهای مورد نیاز برای ایجاد آزمایشگاه مرجع در موضوع اعتیاد
 • راه اندازی آزمایشگاه سم شناسی
 • ارائه خدمات اندازه گیری کمی و کیفی مخدرها
 • تجزیه مخدرهای طبیعی و مصنوعی
 • ایجاد پایگاه اطلاعات آزمایشگاه
 • اخذ استانداردهای مدیریت کیفیت (ISO 900X)
 • میان مدت
 • مرجع شدن در خاور میانه و ایجاد بستر لازم در مناطق مختلف کشور جهت انجام آزمایشات در موضوع مطالعات و تحقیقات اعتیاد
 • بلند مدت
 • ایجاد زیر ساختهای لازم جهت آزمایشات مورد نیاز مطالعات و تحقیقات اعتیاد در کشور و کسب جایگاه  بین المللی برای تاثیر بخشی در مطالعات و تحقیقات با موضوع اعتیاد

سازمانهای همکار:


 • ستاد مبارزه با مواد مخدر
 • مرکز تحقیقات ناجا
 • دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آزمایشگاه بهار

  شرح پژوهشهای کلیدی انحام شده:


 • شناسائی و تعیین مقدار متادون در ادرار به روش TLC  و HPCL (سال 1383)
 • شناسائی و تعیین مقدار بوپرنورفین در ادرار به روش TLC  و HPCL (سال 1383-1384)
 • دستیابی به تکنولوژی تعیین ترکیب شیمیائی و میزان خلوص کوکائین ، LSD ، آمفتامین و بررسی ترکیب شیمیائی و خلوص مواد غیر قانونی اعتیاد آور در بازار خرده فروشی تهران در سه ماهه اول سال 1385 (با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر)
 • ترکیب شیمیائی و خلوص مواد مخدر قانونی اعتیاد آور در بازار خرده فروشی تهران در سه ماهه اول سال 1385 (با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر)
 • • Abed, A., Vaseghi, G., Jafari, E., Fattahian, E., Babhadiashar, N., Abed, M., 2014. Echium amoenum Fisch. Et Mey: A Review on Its Pharmacological and Medicinal Properties. Asian Journal of Medical and Pharmaceutical Researches (AJMPR),4,1: 21-23.   

  شرح برنامه ها وفعالیت های در دست اجرا:


 • بررسی خود اظهاری در مصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز و مقایسه اعتبارسنجی آن با روشهای آزمایشگاهی Rapid Test  و TLC
 • بررسی مواد جاذب متادون به وسیله دستگاه گازکروماتوگرافی

 

 • Babhadiashar, N., Vaseghi, G., Andalib, S., Rafieian, M., 2014. Neural mechanisms underlying morphine withdrawal syndrome: an updated review. Advanced Pharmaceutical Bulletin (ABP), (has been pre-accepted for publication, in press)

  برنامه های مهم آینده:


  I- توسعه آزمایشگاه سم شناسی (توکسیکولوژی) مرکز

 • با هدف انجام کامل تست های آزمایشگاهی

             - ادرار

             - مو (بیانگر مدت مصرف طولانی تر)

            - بزاق (نمونه گیری راحتر برای بیماران)

 • بخش خدمات پشتیبانی آزمایشگاه

            - تهیه گزارش از نتایج تستهای انجام شده

            - آنالیزهای آماری

           - مدیریت پایگاه بانک اطلاعات