• 08:08
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
آزمایشگاه عصبی - شناختی

رئيس آزمايشگاه


AWT IMAGEa


مدير آزمايشگاه


AWT IMAGE


مدير پروژه tDCS


AWT IMAGE


مدير ارزيابی شناختی


AWT IMAGE

 


مدير پروژه rTMS

 


AWT IMAGE

fbyavari@gmail.com


پژوهشگران

 

AWT IMAGE

AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE

 


AWT IMAGE

 

 


 معرفی


اين آزمايشگاه يک ريزسيستم پژوهشی فعال در مرکز ملی مطالعات اعتياد است که از سال 1384 اهداف مشخصی را در حوزه‌های شناخت و درمان اختلالات اعتيادی با بهره‌گيری از فن‌آوری‌های شناختی دنبال می‌نمايد.


پايه های فکری و نظری


مغز انسان شبکه پيچيده‌ای از مدارهای عصبی است که وظايف مختلفی را برعهده دارد. اولين سطح اين وظايف شامل درک پيام های حسی مختلف از جمله اطلاعات بينايی، لامسه، شنوايی و... و توليد حرکات عضلانی ارادی و غير ارادی می‌باشد. اما مابين اين اجزا ورودی و خروجی تعداد بيشماری پردازش مغزی صورت می پذيرد که به اين مجموعه پردازش های مغزی " شناخت " ( cognition ) اطلاق می‌گردد.

تحليل داده های ورودی، قضاوت، تصميم‌گيری، حافظه، تمرکز، عملکردهای اجرايی، محاسبات، عاطفه، انگيزه و... مجموعاً سازو کارهای شناختی مغز انسان را تشکيل می‌دهند. اکنون با پيشرفت روش های مطالعه در علوم اعصاب شناختی، محل پردازش بسياری از اين عملکردهای شناختی در مدارها و نواحی مغزی و پايه های زيست عصب شناختی آنها شناخته شده است.

اهميت کاربرد اين شاخه از علم در بيماری های دمانس يا زوال عقلی، اسکلروز متعدد، سکته های مغزی، صدمات تروماتيک مغزی و بيماری های روانپزشکی نظير افسردگی، شيزوفرنی و وسواس در چند سال اخير گسترش يافته است.


تاريخچه


گروهی از پژوهشگران دانشجو و فارغ التحصيلان دانشگاه علوم پزشکی تهران در همکاری با پژوهشکده علوم شناختی ايران و با نظارت جمعی از اساتيد روانپزشک و روان شناس از سال 1380 اقدام به طراحی، توليد و کارآزمايی پاره ای از ابزار‌های سنجش عملکردهای مغزی بر اساس رويکردهای عصب روانشناختی نمودند. سپس با اجرای موفقيت آميز چندين طرح، همکاری خود را با مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران در زير مجموعه دپارتمان بالينی مرکز آغاز نمود. در ادامه اين فعاليت‌ها با تصويب شورای مديران مرکز و با حمايت مالی گروه صنعتی رز از اسفند1384 آزمايشگاه با عنوان سايکو لب به ساختار اجرايی-بالينی مرکز اضافه گرديد و از سال 1387 با اضافه شدن بخش‌های جديد با عنوان آزمايشگاه عصبی شناختی به فعاليت خود ادامه داد.


  اهداف:


  1- شناسايی و تحليل زير ساخت‌های شناختی و عصبی زمينه‌ساز ابتلا به اعتياد، بررسی کمی و کيفی اين زيرساخت‌ها و ارئه راهکارهای علمی در جهت اصلاح آن‌ها.

  2- شناسايی و سنجش انواع آسيب‌های شناختی و عصبی ايجاد شده در اثر سوء مصرف گونه های مختلف مواد يا اختلالات اعتيادی ديگر نظير بيش‌خوری يا اعتياد به رفتار‌های جنسی، بررسی نحوه اصلاح اين اختلالات از طريق روش های مختلف درمانی و ارائه راهکارهای نوين در جهت برخورد زيست- عصب شناختی با اين ضايعات در جهت بهبود نتايج درمانی.

  3- تربيت پژوهشگران متخصص جهت طراحی، مديريت و اجرای پروژه های پژوهشی با رويکردهای شناختی و عصب شناختی پايه‌ای و کاربردی در اختلالات اعتيادی.

  4- بهره‌گيری از فن‌آوری های نوين از قبيل تصويربرداری مغزی عملکردی و ساختاری، مداخلات الکتريکی و ارزيابی و بازتوانی شناختی.

  5- ارائه دست آوردها و نتايج پژوهش های انجام شده در مجامع علمی داخلی و خارجی در جهت گسترش دانش های پايه ای و کاربردی در کشور و معرفی نتايج کاربردی مطالعات انجام شده برای مخاطب عام در قالب کتاب‌ها، برشور‌ها و منابع آموزشی ديگر.

  

AWT IMAGE

 

AWT IMAGE

واحد های فعال آزمايشگاه:


آزمايشگاه در ابتدا، تنها با هدف انجام ارزيابی های روان شناختی و شناختی در مورد بيماران شروع به کار نمود اما با گذر زمان و گسترش فعاليت های پژوهشگران مختلف، واحد های متفاوتی در درون آن شکل گرفتند. در سازمان پژوهشی آزمايشگاه در حال حاضر، سه واحد اصلی مشغول به کار هستند:

  1- واحد ارزيابی و باز‌توانی عصبی شناختی: اين واحد با استفاده از ابزارهای کامپيوتری و دستی توليد شده در طی اين سال ها در آزمايشگاه، به ارزيابی و باز‌توانی ابعاد مختلف عملکردهای مغزی مرتبط با اعتياد می پردازد و خدمات روان سنجی به طرح های مختلف پژوهشی ارائه می نمايد.

  2- واحد تصوير برداری مغزی ساختاری و عملکردی: اين واحد با استفاده از دستگاه های MRI مراکز مختلف در سطح شهر تهران و کرج و تهيه تصاوير مورد نظر برای پروژه های پژوهشی در اين مراکز، اقدام به تحليل و پردازش اين تصاوير در درون آزمايشگاه و تهيه خروجی های عملکردی يا ساختاری می نمايد.

  3- واحد تحريک مغزی هدايت شده: اين واحد با استفاده از فن آوری های نوين برای تحريک مغزی بوسيله امواج مغناطيسی يا TMS ( Transcranial Magnetic Stimulation ) و جريان های مستقيم يا tDCS ( Transcranial Direct Current Stimulation ) اقدام به مداخله در عملکرد های نواحی مختلف مغزی می نمايد. تحريکات TMS بوسيله دستگاه هدايت مغزی ( Brain Navigator ) بر اساس نقشه های حاصل از تصاوير MRI عملکردی توليد شده در واحد تصوير برداری مغزی به نواحی مورد نظر در قشر مخ ارسال می شوند و اين نواحی را تحريک يا مهار می نمايد ( rTMS ) و هم چنين Paired TMS نيز از دستگاههايی است که برای بيوشيمی مغز در اين آزمايشگاه مورد استفاده قرار می گيرد.


جهت کسب اطلاعات بيشتر به لينک زير مراجعه فرمائيد :
http://bcn.iums.ac.ir/browse.php?a_id=54&sid=1&slc_lang=en