• 07:38
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
کارگاه مقدماتی درمان غير دارويی سوء مصرف مواد مخدر ويژه روانشناسان

                                               آموزش مقدماتی درمان غير دارويی سوء مصرف مواد ويژه روانشناسان


• ضرورت دوره
بار مرتبط با وابستگی به مواد در کشور بعد از سوانح و حوادث، بيماری‌های قلبی و عروقی و افسردگی در جايگاه چهارم طبقه بندی بار بيماری ها قرار دارد. بار وابستگی به مواد در برخی زيرگروه ها نظير مردان جوان بعد از سوانح و حوادث در مقام دوم بار بيماريها قرار دارد. اين واقعيت ها نشان می دهند تأمين درمان اختلالات مصرف مواد در ارتقای سلامت جامعه اهميت بالايی دارد. از طرفی روش درمان اصلی در مصرف محرکها و يکی از اجزاء مهم درمان در مصرف مواد افيونی درمانهای غير دارويی و روان درمانی است.
پيش بينی شده که کليه روانشناسانی که می خواهند در مراکز درمان سوء مصرف مواد مشغول به ارائه خدمت شوند در اين دوره مقدماتی شرکت کنند.
• شرايط فراگيران
شرکت کنندگان اين دوره ها، روانشناسان دارای مدرک کارشناسی بالينی و عمومی و کارشناسان مشاوره / کارشناسان ارشد روان شناسی بالينی، عمومی، مشاوره، روان شناسی بالينی کودک و نوجوان، مشاوره خانواده و دکترای تخصصی روانشناسی بالينی، عمومی و سلامت و مشاوره خواهند بود.
• اهدف برگزاری دوره
افزايش سطح علمی در زمينه سوء مصرف مواد
آشنايی با ارزيابی بيماران وابسته به مصرف مواد
آشنايی با اورژانسهای سوء مصرف مواد
آشنايی با انواع روان درمانی سوء مصرف مواد
آموزش خانواده بيماران سوء مصرف مواد
• طول مدت آموزش
35 ساعت آموزش تئوری و 15 ساعت عملی که طی 10 روز کاری برگزار گردد.
• مقررات آموزشی
غيبت بيش از 2 ساعت در طی دوره، موجب عدم صدور گواهی شرکت در دوره خواهد شد. گواهی شرکت در دوره طبق ضوابط صادر می‌شود.

• در پايان دوره انتظار می رود فرد شرکت کننده بتواند در موارد زير آشنايی لازم را کسب کند
-
تاثير متقابل عوامل زيست شناختی، روان شناختی و اجتماعی در شکل گيری و تداوم اختلالات مصرف مواد
- تعريف مصرف، سوء مصرف، وابستگی به مواد
- انواع مواد و درمانهای دارويی رايج
- مصاحبه با بيمار، ارزيابی خطر ، فرمول بندی مورد و تدوين برنامه درمانی
- دانش کلی در زمينه انواع روان درمانی سوء مصرق مواد
- مصاحبه انگيزشی و روش اجرای آن به صورت عملی.
- اساس درمان شناختی رفتاری در سوء مصرق مواد ، مکانيسم شرطی سازی و فرايند عود
- آموزش خانواده بيمار
- دانش نظری در مورد مداخلات کوتاه مدت و روش عملی ارايه خدمات اوليه به بيمار
- فعال سازی رفتاری در بيمار و برنامه ريزی جهت فعال سازی
- اورژانسهای مربوط به سوء مصرف مواد
• توصيف کامل مراحل انجام دانش و مهارت
1- توانايی مصاحبه بالينی
الف – مهارت گوش دادن پويا و ارتباط مناسب با بيمار از گروه های سنی مختلف
ب- مهارت دريافت پيام های کلامی و غير کلامی از بيمار مختلف
ج- توانايی همدلی و ارتباط بدون قضاوت با بيمار
د- اخذ اطلاعات لازم در مورد مصرف مواد ، رفتارهای پر خطر، اختلالات طبی وروانپزشکی همراه و...
2- توانايی ارزيابی چند بعدی بيمار، فرمول بندی و برنامه‌ريزی مراقبت
الف – ارزيابی حوزه‌های کارکردی با مصاحبه ساختاريافته
ب- توانايی جمع‌بندی و فرمول بندی مورد
ج- توانايی برنامه‌ريزی مراقبت
3- يادگيری مصاحبه انگيزشی و توانايی ارتقاء سطح انگيزه بيماران در طول درمان
الف- آشنايی با مراحل تغييرسطح انگيزه بيمار
ب-آشنايی با اصول مصاحبه انگيزشی
ج-تقويت انگيزه بيمار در طول درمان
4- آشنايی کلی با انواع روان درمانی سوء مصرف مواد
الف- آشنايی با روش شناختی رفتاری درسوء مصرف مواد
ب-آشنايی با مداخلات در خانواده
ج- آشنايی با روشهای خودياری
د-آشنايی با گروه درمانی درسوء مصرف مواد
5- اساس درمان شناختی رفتاری درسوء مصرف مواد مکانيسم شرطی سازی و فرايند عود
الف-آشنايی با مکانيسم رفتاری در فرايند سوء مصرف مواد
ب- آشنايی با مکانيسم شناختی درسوء مصرف مواد
ج-آشنايی با مراحل وسوسه و روند عود و روشهای مقابله با وسوسه ولغزش
6-آموزش خانواده
الف-آموزش خانواده در مورد کليات سوء مصرف مواد
ب-آموزش خانواده در مورد نحوه تعامل با بيمار
ج-آموزش خانواده در مورد نحوه مشارکت در درمان
7-آشنايی با مداخلات کوتاه مدت درمان غير دارويی درسوء مصرف مواد
الف- ضرورت شکل‌گيری مداخلات کوتاه مدت
ب- آشنايی با نحوه انجام مداخله کوتاه مدت
8-آشنايی با نحوه فعال سازی بيماران
الف-ضرورت فعال سازی بيماران در حين درمان سوء مصرف مواد
ب-آموزش روشهای فعال سازی بيماران
ج-آموزش نحوه ياد دادن برنامه ريزی روزانه به بيماران
9- آشنايی با اورژانس های سوء مصرف
الف) علايم مسموميت و سندروم ترک در اپيوئيد ها ، محرک ها و توهم زا ها
• مدل های ياد گيری و شيوه های آموزشی
ارايه مباحث به صورت کارگاهی در قالب سخنرانی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ
مصاحبه با بيمار واقعی در کلاس و سپس فرمول‌بندی مورد و برنامه‌ريزی درمان توسط اساتيد با مشارکت همه شرکت کنندگان


• نحوه ثبت نام

1-  واريز مبلغ 3/200/000 ريال به شماره حساب 27619004/42 با کد شناسه 03002/31/ بنام معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران / قابل پرداخت در تمامی شعبه های بانک ملت
2-  واريز مبلغ 1/400/000 ريال به شماره حساب 27619004/42 با کد شناسه 5035 / بنام درآمد غير درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران / قابل پرداخت در تمامی شعبه های بانک ملت
3- ارسال تصوير فيش های واريزی به شماره دورنگار (فکس) : 55412232-021 بعد از ارسال تماس با شماره 55421166- 55421144 جهت اطمينان از رسيد فکس
4- مدارک لازم جهت ارائه و تکميل فرايند ثبت نام در روز اول شروع دوره:
1-4- يک قطعه عکس 4×3
2-4- کپی آخرين مدرک تحصيلي 

3-4- کپی کارت ملی
4-4- اصل فيش های واريزی که بايد بنام شخص شرکت کننده واريز شود (در صورت مفقود شدن اصل فيش واريزی مبلغ واريزی بايد مجدد پرداخت گردد.)

- نکته مهم: مرجوع نمودن وجه ثبت نامی امکان پذير نمی باشد ، از اين رو لطفا" درصورت اطمينان برای حضور در کارگاه، اقدام به واريز وجه فرمائيد.


   • تاريخ شروع          • پايان دوره              • وضعيت                  

     96/04/24      _     96/05/04              تکميل

     96/05/21      _      96/06/01              تکميل

     96/06/19     _        96/06/29            موجود

   -کارگاه ها به مدت 10 روز کاری (شنبه تا چهارشنبه) از ساعت 13:30-8:30 می باشد.
- جهت هرگونه سوال لطفاً با شماره  55421166-55421144 تماس حاصل نماييد.

- آدرس مرکز: ايران - تهران - خيابان کارگر جنوبی - پايين تر از ميدان قزوين - جنب بيمارستان فارابی - شماره 486