• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
کارگاه درمان نگهدارنده با دارو های آگونیست ویژه پزشکان

     

آموزش درمانهای سوء مصرف مواد مخدر ویژه پزشکان

• ضرورت دوره
بار مرتبط با وابستگی به مواد در کشور بعد از سوانح و حوادث، بیماری‌های قلبی و عروقی و افسردگی در جایگاه چهارم طبقه-بندی بار بیماری‌ها قرار دارد. بار وابستگی به مواد در برخی زیرگروه‌ها نظیر مردان جوان بعد از سوانح و حوادث در مقام دوم بار بیماری‌ها قرار دارد. این واقعیت‌ها نشان می‌دهند تأمین درمان اختلالات مصرف مواد در ارتقای سلامت جامعه اهمیت بالایی دارد. برنامه درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست و آگونیست-آنتاگونیست مؤثرترین مداخلات در درمان اعتیاد به مواد افیونی و کاهش آسیب‌های مرتبط با آن نظیر انتقال اچ‌آی‌وی به حساب می‌آید.. از سال 1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چارچوب قانونی برای صدور مجوز مراکز درمان سوءمصرف مواد را طراحی و ابلاغ نمود. مراکز مذکور در صورت اخذ مجوز واحد درمان با داروهای آگونیست (متادون) و آگونیست- آنتاگونیست (بوپرنورفین) از معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مجاز هستند نسبت به درمان با این داروها اقدام نمایند. به منظور تقویت آموزش‌های ارایه شده در زمینه درمان سوء مصرف مواد در دوره پزشکی عمومی و آشنایی نظری و عملی با نحوه اجرای درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست و آگونیست-آنتاگونیست، پیش‌بینی شده که کلیه پزشکان مسئولین فنی و پزشکان درمانگر مراکز درمان سوء مصرف مواد، در دوره مذکور شرکت نمایند.

• شرایط فراگیران
شرکت کنندگان این دوره ها، پزشکان(MD) - روانپزشکان- متخصص بیهوشی - پزشکی قانونی هستند.
• اعمالی که پس از طی دوره و دریافت گواهی حرفه ای، فراگیران مجاز به انجام آن هستند و یا توانمندی هایی که در پایان دوره کسب می کنند
بر عهده گرفتن درمان سوء مصرف مواد مخدر در مراکز درمان سوء مصرف مواد. توانمندی اخذ شده شامل افزایش سطح علمی در زمینه بیماری اعتیاد، توانایی ارزیابی بیماران وابسته به مصرف مواد مخدر و شناسایی اورژانس های اعتیاد و روانپزشکی وتغییر نگرش نسبت به اعتیاد

• طول مدت آموزش
حداقل 35 ساعت آموزش تئوری و 15 ساعت عملی که می تواند طی 10 روز کاری برگزار گردد.

• مقررات آموزشی
غیبت بیش از 2 ساعت در طی دوره، موجب عدم صدور گواهی شرکت در دوره خواهد شد. گواهی شرکت در دوره طبق ضوابط صادر می‌شود.

• ظرفیت دوره
ظرفیت دوره حداکثر 50 نفر و با تائید اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی می باشد.

• محتوای دوره

الف- محتوای برنامه آموزشی در سه حیطه دانش، نگرش و مهارت
 تاثیر متقابل عوامل زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی را بر شکل‌گیری و تداوم اختلالات مصرف مواد بداند و تشخیص دهند.
 نوروبیولوژی بیماری اعتیاد به عنوان یک بیماری مغزی عودکننده و مزمن را بشناسند.
 دانش نظری مصاحبه با بیمار، ارزیابی خطر ، فرمولاسیون مورد و تدوین برنامه درمانی را دارا باشند.
 اورژانس های طب اعتیاد شامل مسمومیت ها و سندروم محرومیت و عوارض آن را تشخیص دهند و دانش مدیریت و درمان آن را داشته باشند.
 فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک داروهای آگونیست و آگونیست-آنتاگونیست مورد استفاده در درمان سوء مصرف مواد، اثرات آنها، عوارض جانبی آنها، تداخلات شایع را بداند و تشخیص دهند.
 دانش کافی در خصوص نحوه استفاده از داروهای آگونیست و آگونیست-آنتاگونیست در درمان نگهدارنده و بازگیری طبی بیمار وابسته به مواد افیونی را داشته باشند.
 دانش کافی در خصوص ملاحظات خاص بالینی در موارد خاص نظیر برخورد با اختلالات روان‌پزشکی همبود، نوجوانان، بارداری و... را دارا باشند.
 دانش کافی در خصوص پایش و ارزشیابی سیر درمان را دارا باشند.

ب- توصیف کامل مراحل انجام مهارت
1- توانایی مصاحبه بالینی:
 مهارت گوش دادن پویا و ارتباط مناسب با بیمار از گروه های سنی مختلف
 مهارت دریافت پیام های کلامی و غیر کلامی از بیمار مختلف
 توانایی همدلی و ارتباط بدون قضاوت با بیمار
2- توانایی ارزیابی چندبعدی بیمار، فرمولاسیون و برنامه‌ریزی مراقبت:
 ارزیابی حوزه‌های کارکردی با مصاحبه ساختار یافته
 توانایی جمع‌بندی و فرمولاسیون مورد
 توانایی برنامه‌ریزی مراقبت
3- توانایی ارزیابی خطر و شناسایی اورژانس‌های اعتیاد و روان‌پزشکی
4- توانایی اجرای درمان‌‌های آگونیستی، آگونیستی -آنتاگونیستی
 توانایی انتخاب داروی مناسب
 توانایی انتخاب رویکرد درمانی مناسب (نگهدارنده، بازگیری طبی)
 توانایی شناسایی عوارض دارویی و تداخلات دارویی
 توانایی درمان عوارض دارویی و تداخلات دارویی
 توانایی تشخیص موارد نیاز به ارجاع و انجام آن
 توانایی کار در چارچوب پروتکل‌های کشوری
 توانایی ثبت و مستندسازی خدمات
 توانایی پایش و ارزشیابی خدمات درمانی عرضه شده
 آزمایش ادرار

ج- مدل های یاد گیری و شیوه های آموزشی
 ارایه مباحث به صورت کارگاهی در قالب سخنرانی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ
 مصاحبه با بیمار در کلاس و سپس فرمول بندی مورد و برنامه ریزی درمان توسط اساتید
 تور ویزیت از بخش های مختلف درمانگاه شامل کلینیک‌های متادون و بوپرنورفین، نرم‌افزار مدیریت کلینیک، واحد توزیع دارو، باز دید از اورژانس مسمومین، ویزیت بیمار دچار عوارض مسمومیت با مواد مخدر، نحوه مدیریت بیمار بد حال، نحوه استفاده از آنتی دوتها

•  نحوه ثبت نام


1- واریز مبلغ  ریال به شماره حساب به کد شناسه بنام معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران / قابل پرداخت در تمام شعبه های بانک ملت که باید بنام خود شخص واریز گردد.
2-  واریز مبلغ   ریال به شماره حساب به کد شناسه  بنام درآمد غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران / قابل پرداخت در تمام شعبه های بانک ملت که باید بنام خود شخص واریز گردد.
3- ارسال تصویر فیش واریزی به شماره دورنگار (فکس) : 55412232-021 بعد از ارسال فکس تماس با شماره 55421166 - 55421144 جهت اطمینان از رسیدن فکس

4- مدارک لازم جهت ارائه  و تکمیل فرایند ثبت نام در روز اول شروع دوره:
1-4- یک قطعه عکس 4×3
2-4- کپی کارت نظام پزشکی

3-4- کپی کارت ملی
4-4- اصل فیش واریزی که باید بنام شخص شرکت کننده واریز شده باشد (درصورت مفقود شدن اصل فیش واریزی باید دوباره مبلغ مورد نظر را واریز نمایید)
نکته مهم: مرجوع نمودن وجه ثبت نامی امکان پذیر نمی باشد، از این رو لطفا" درصورت اطمینان برای حضور در کارگاه، اقدام به واریز وجه فرمائید.

             • تاریخ شروع       • پایان دوره           • وضعیت

 

            

 

                                                                                                               

 

 کارگاه ها به مدت 10 روز کاری (شنبه تا چهارشنبه) از ساعت 13:30-8:30 می باشد.

 جهت هرگونه سوال لطفاً بعد از واریز وجه و فکس به مرکز با شماره  55421166--55421144- 021تماس حاصل نمایید.
آدرس مرکز: ایران - تهران - خیابان کارگر جنوبی - پایین تر از میدان قزوین - جنب بیمارستان فارابی - شماره 486