• 08:05
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
اعضای هيات موسس

نام  : عمران محمد AWT IMAGE
نام خانوادگي  : رزاقی کاشانی
سمت : عضو هيات موسس

گروه آموزشی : گروه روانپزشکی(روزبه) دانشکده پزشکی
فلوشيپ / MS   
تخصص / PHD   
فوق تخصص   
رتبه  : استاديار  
علايق پژوهشي   
گرايشات تخصصی
   
بيوگرافی : آقای دکتر عمران محمد رزاقی در سال 1340 در شهر تهران متولد شد. ايشان تحصيلات ابتدايی را در دبستان علوی به سال 1346 و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان علوی آغاز نمود و در سال 1358 موفق به اخذ مدرک ديپلم گرديد. تحصيلات عالی خود را در سال 1358 در رشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران آغاز کرد و به سال 1366 فارغ‌التحصيل شد. وی در سال 1370 موفق به اخذ درجه تخصصی در رشته روانپزشکی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گرديد. وی دوره‌های تکميلی training course on therapeutic commuity را در دانشگاه Daytop (کشور سنگاپور )گذراند. ايشان اکنون به عنوان عضو هيئت علمی و استاديار گروه روانپزشکی در بيمارستان روزبه مشغول به کار می‌باشند. افتخارات: 1- مدير نمونه وزارت بهداشت سال 1380
سمت های اجرائی (گذشته تاکنون)
1- مديرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان و مدير کل دفتر آسيب‌ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی کشور از سال 74-1370

2- معاون امور فرهنگی و پيشگيری سازمان بهزيستی کشور از سال 80-1374

3- عضو کميته کشوری بهداشت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1375 تاکنون

4- مدير کل سلامت جوانان- وزارت بهداشت از سال 1380 تا 1386

5- مدير گروه روان پزشکی از سال 1386

دريافت CV دکتر عمران محمد رزاقی

نام  : مريم AWT IMAGE
نام خانوادگي  : نوروزيان
گروه آموزشی  :گروه روانپزشکی(روزبه) دانشکده پزشکی
فلوشيپ / MS  : دمانس وبيماری الزهايمر
تخصص / PHD  : نورولوژی
فوق تخصص   
رتبه :  استاديار  
علايق پژوهشي  : 

اختلال حافظه در سالمندان
اختلالات شناختی ناشی از بيماريهای نورولوژيک، روان پزشکی ، بيماريهای داخلی و داروها
گرايشات تخصصي  : 

دمانس وبيماری آلزهايمر
بيماری پارکينسون
نوروسايکياتری
نوروسايکولوژی
بيوگرافی : خانم دکتر مريم نوروزيان تحصيلات عالی خود را در سال 1364 در رشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران آغاز کرده و در سال 1371 فارغ‌التحصيل گرديد. وی در سال1376 موفق به اخذ درجه تخصصی در رشته نورولوژی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. ايشان اکنون به عنوان عضو هيئت علمی و دانشيار گروه روانپزشکی در دپارتمان حافظه و نورولوژی رفتاردر بيمارستان روزبه مشغول به کار می‌باشند.
افتخارات:
1- رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- رتبه سوم کشور در امتحان بورد تخصصی نورولوژی در سال 1376
3- برگزار کننده اولين همايش بين المللی بيماری آلرهايمر در ايران
4- موسس اولين کلينيک حافظه و دپارتمان حافظه و نورولوژی رفتار در ايران

سمت های اجرائی (گذشته تاکنون) :
1- عضو کميته پژوهشی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- سرپرست کتابخانه بيمارستان روزبه 3- مسئول کلينيک سالمندان و بيماری الزايمر در مرکز مغز و اعصاب ايران 4- عضو کميته مشاوره مرکز تحقيقات علوم پزشکی کشور 5- عضو کميته علمی انجمن multiple sclerosis ايران

دريافت CV دکتر مريم نوروزيان


 

نام  : محمد رضا AWT IMAGE

نام خانوادگي  : زرين دست  

سمت :

- معاون پژوهشی مرکز

- عضو هيات موسس

گروه آموزشی  : گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی

فلوشيپ / MS  : دکترای تخصصی فارماکولوژي  

تخصص / PHD  :  

فوق تخصص   : 

رتبه  : استاد  

محل تحصيل  : دانشگاه تهران - انگلستان  

علايق پژوهشي   :

گرايشات تخصصي   :

بيوگرافی : آقای دکتر محمدرضا زرين‌دست در سال 1316 در شهرستان بروجرد متولد شد. ايشان تحصيلات ابتدايی را در دبستان اعتضاد شهر بروجرد آغاز و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان پهلوی سابق شهر بروجرد به اتمام رساند. تحصيلات عالی خود را در سال 1337 در رشته داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال 1342 فارغ‌التحصيل شد. وی دوره‌های تکميلی را در دانشکده لندن دانشگاه انگلستان (کشور انگلستان) گذراند. ايشان اکنون به عنوان عضو هيئت علمی و استاد گروه فارماکولوژی در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران مشغول به کار می‌باشند.

افتخارات :

 1- محقق نمونه از طرف وزارت بهداشت (1379). مدير گروه فارماکولوژی از تاريخ 14/4/61 به مدت دو سال 

دريافت CV دکتر محمدرضا زرين دست