• 08:09
  • |
  • سه شنبه 9 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
معاون آموزشی مرکز

نام : آذرخش AWT IMAGE

نام خانوادگی : مکری

سمت :

- معاون آموزشی مرکز

- عضو هيات موسس

گروه آموزشی : گروه روانپزشکی ( روزبه ) دانشکده پزشکی

فلوشيپ / MS :

تخصص / PHD :

فوق تخصص :

رتبه : استاديار

محل تحصيل : دانشگاه علوم پزشکی تهران

علايق پژوهشی :

گرايشات تخصصی :

بيوگرافی : آقای دکتر آذرخش مکری در سال 1347در شهر تهران متولد شد. ايشان تحصيلات ابتدايی را در دبستان آرلينگتون ايالات متحده آمريکا در سال 1355 و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان دکتر شريعتی آغاز نمود و در سال 1365 موفق به اخذ مدرک ديپلم گرديد. تحصيلات عالی خود را در سال 1365 در رشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز کرد و در سال 1373 فارغ‌التحصيل شد. وی در سال 1376 موفق به اخذ درجه تخصصی در رشته روانپزشکی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گرديد. ايشان اکنون به عنوان عضو هيئت علمی و استاديار گروه روانپزشکی در بخش روانپزشکی بيمارستان روزبه مشغول به کار می‌باشند.

سمت های اجرائی (گذشته تاکنون) :
1- عضو کميته بهداشت روان و اعتياد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از سال 1379 تاکنون


دريافت CV دکتر آذرخش مکری