نشست رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد با پزشکان بدون مرز

نشست رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد با پزشکان بدون مرز

مرکز ملی مطالعات اعتیاد در زمینه آموزش و درمان اعتیاد با پزشکان بدون مرز همکاری خواهند داشت.

 

مرکز ملی مطالعات اعتیاد روز چهارشنبه 20 شهریور 98 میزبان مسئولین پزشکان بدون مرز ایران بود.

خانم دکتر مانانا آنجاپاریدزه هماهنگ کننده پزشکی پزشکان بدون مرز و دکتر فرشید سالارزایی معاون ایشان در نشستی با دکتر رحیمی موقر و دکتر علیرضا نوروزی در خصوص همکاری‌های مشترک در زمینه آموزش پزشکان و روان‌شناسان در زمینه اعتیاد و نیازهای بهداشتی درمانی معتادان، مدل‌های ارایه خدمات درمان و کاهش آسیب اعتیاد و پژوهش به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کلمات کلیدی