تمدید حکم مرکز ملی مطالعات اعتیاد به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت

تمدید حکم مرکز ملی مطالعات اعتیاد به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت

انتخاب مرکز ملی مطالعات اعتیاد به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت

بر اساس این حکم، وظایف مهمی برای مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت برای آموزش و پژوهش بر اختلالات مصرف مواد و سلامت روان اعلام شده است.

حکم مرکز ملی مطالعات اعتیاد به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در آموزش و پژوهش بر اختلالات مصرف مواد و سلامت روان  (WHO Collaborating Center for Research and Training on Substance Use Disorders and Mental Health)     در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ به مدت ۴ سال دیگر تمدید شد.

بر اساس این حکم، وظایف مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت عبارت است از:

  • ترجمه و توزیع بخش اختلالات روانپزشکی شامل اختلالات ناشی از مصرف مواد و رفتارهای اعتیادآور ICD-11: ترمینولوژی، راهنماهای بالینی، ابزارهای تشخیصی و غربالگری
  • کمک به WHO در تهیه، بومی سازی و نشر راهنماهای بالینی در زمینه مصرف مواد، سلامت روان، و کنترل و مدیریت درد و به کارگیری این راهنماها و ارزیابی نتایج آنها
  • مشارکت در پژوهش‌هاییکه توسط WHO هدایت می‌شوند در زمینه مصرف مواد و سلامت روان
  • مشارکت در تولید داده‌های جهانی مورد نیاز در زمینه مصرف مواد و سلامت روان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *