عصبی - شناختی

 

اعضا و همکاران

دکتر حامد اختیاری، دکترای تصویربرداری عصبی، رئیس آزمایشگاه

 

 

نسترن مالمیر، دانشجوی دکترای روانشناسی، پژوهشگر


حسنا توکلی، دانشجوی دکترای علوم اعصاب شناختی-هوش مصنوعی، پژوهشگر


پیمان قبادی، دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی، همکار

 

غزاله سلیمانی، دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی، همکار


سپیده بخت، دانشجوی دکترای روانشناسی شناختی، همکار


اهداف:

 

 • بررسی کمّی و کیفی زیرساخت‌های شناختی و عصبی زمینه‌ساز ابتلا به اعتیاد و ارئه راهکارهای علمی در جهت اصلاح آن‌ها.
 • تربیت پژوهشگران متخصص جهت طراحی، مدیریت و اجرای پروژه های پژوهشی با رویکردهای شناختی و عصب شناختی پایه‌ای و کاربردی در اختلالات اعتیادی.
 • بهره‌گیری از فن‌آوری های نوین از قبیل تصویربرداری مغزی عملکردی و ساختاری، مداخلات الکتریکی و ارزیابی و بازتوانی شناختی.
 • ارائه دستآوردها و نتایج پژوهش های انجام شده در مجامع علمی داخلی و خارجی و مجلات معتبر علمی.

 

حيطه های پژوهشی و برنامه های کليدی منتخب اجرا شده يا در حال اجرا

 

·         تولید ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری بومی برای ارزیابی عملکردهای شناختی.

 

·         ایجاد زیرساختهای تصویربرداری مغزی به وسیله MRI و پردازش تصویرهای مغزی عملکردی و ساختاری.

 

·         اجرای پروژههای مدلسازی عصبی-محاسباتی و مدلسازی شناختی در حوزههای اعتیاد با همکاری دانشکدههای ریاضی و فنی مهندسی.

 

·         اجرای پژوهشهای کیفی بومی در حوزههای بنیادین و کاربردی با هدف ارزیابی اثربخشی درمانهای اقامتی پرهیزمدار و درمان سم زدائی با شربت تریاک و همچنین بررسی علل شروع اعتیاد، ادامه­ی آن و مشکلات درمانی در میان زنان دچار اعتیاد.

 

·         به کارگیری ابزارهای ارزیابی شناختی به عنوان روشهای ارزیابی پاراکلنیک در درمان اعتیاد.

 

·         تولید ابزارهای بومی برای ارزیابی اختلالات طبی مرتبط با سوءمصرف مواد.

 

·         همکاری در طراحی بسته های مداخلاتی درمانی و پیشگیری بر اساس الگوهای شناختی- رفتاری.

 

 

برنامه ها و فعالیتهای اصلی در دست اجرا

 

·         استفاده از ابزارهای کامپیوتری و دستی تولید شده جهت ارزیابی و باز‌توانی ابعاد مختلف عملکردهای مغزی مرتبط با اعتیاد و ارائه ی خدمات روان سنجی

 

·         استفاده از دستگاه های MRI مراکز مختلف در سطح شهر تهران و کرج و تهیه تصاویر مورد نظر برای پروژه های پژوهشی مرکز، تحلیل و پردازش این تصاویر در آزمایشگاه و تهیه خروجیهای عملکردی یا ساختاری.

 

·         استفاده از فنآوری های نوین برای تحریک مغزی بوسیله میدانهای مغناطیسی یا TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) و جریانهای الکتریکی یا tES (Transcranial Electrical Current Stimulation) جهت مطالعه و مداخله در عملکردهای نواحی مختلف مغزی.

سازمانهای همکار

 •  پژوهشکده علوم شناختی
 • دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 • گروه آنالیز تصاویر مغزی، مرکز تحقیقات تصویر برداری سلولی و ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مرکز تحقیقات اعتیاد و سومصرف مواد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی شریف
 • ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • آزمایشگاه ملّی نقشه برداری مغز