کلینیک سلامت جنسی

 

هدف اصلی ما در این مرکز کمک رسانی به مردم در حوزه سلامت جنسی و ارتقاء کیفیت زندگی جنسی آنهاست. تمرکز خدمات ما سلامت و روابط صحیح است. برای دستیابی به این اهداف ما تلاش کرده ایم که خدمات در محیطی امن و احترام آمیز بدور از قضاوت برای مراجعین ارائه شود تا آنها به آسانی و بطور اثربخش به اهداف جنسی خود در شرایط مناسب و سالم دست پیدا کنند. فلسفه زیربنایی خدمات در این کلینیک، خدمات مراجع محور مبتنی بر مشکل جنسی فرد و یا زوج است نه بیماری مدار!


پروتکل خدمات سکسولوژیک در کلینیک سلامت جنسی مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

گروه زنان و کلینیک سلامت جنسی زنان ( INCAS Women Addiction Division: IWAD )

 

 

افراد گروه