• 07:41
  • |
  • پنجشنبه 4 خرداد 1396
  • |
  • mail
  • |
  • map
نشاني و تلفن ماتماس با ما

مرکز ملی مطالعات اعتياد ايران

آدرس : ايران - تهران - خيابان کارگر جنوبی - پايين تر از ميدان قزوين - شماره 486

صندوق پستی : 16357-13366
کد پستی : 664-14145
تلفن گويا درمانگاه: 55415225-021   

داخلی روانشناس (خانم نوری): 109

داخلی روانشناس (خانم عظيمی): 129

داخلی پزشک درمانگاه (آقای دکتر زنگنه): 111

داخلی پزشک درمانگاه (آقای دکتر حدادی): 111

داخلی مددکار و پذيرش (خانم عباسی): 118

داخلی واحد نمونه گيری (آقای جمشيدی): 146

داخلی واحد سلامت جنسی (آقای بيات): 141

تلفن مديريت: 55421155-021  

تلفن آموزش: 55421166-021

تلقن کلينيک سلامت جنسی: 55423750 -021 


دورنگار ( فکس ) : 55412232-021
پست الکترونيک : incas@tums.ac.ir