• |
  • |
  • mail
  • |
  • map
اخبار پایگاهنشست متخصصین حوزه درمان سرپایی اعتیاد در مرکز ملی مطالعات اعتیاد
نشست متخصصین حوزه درمان سرپایی اعتیاد در مرکز ملی مطالعات اعتیاد
در تاریخ ۱۲ بهمن ماه 96، در مرکز ملی مطالعات اعتیاد نشستی با جمعی از متخصصین حوزه درمان سرپایی اعتیاد به منظور بررسی و بازخورد دقیق سند «استانداردهای بین المللی درمان برای اختلالات مصرف مواد» صورت پذیرفت. پیش نویس این سند، توسط دفتر مواد و جرائم سازمان ملل متحد (UNODC) با همکاری سازمان جهانی بهداشت (WHO) منتشر شده و مرکز ملی مطالعات اعتیاد به همراه سایر مراکز همکار با سازمان جهانی بهداشت در جهان، مسئولیت بررسی و بازخورد این سند را به عهده دارند تا بعد از اعمال نظرات، مورد بازبینی قرار گرفته، نهایی و منتشر شود.
 

AWT IMAGE